امام خمینی ،مسئله 2630«خوردن چیزی که برای‌ انسان ضررداردحرام است»

کمبودویتامین ب دربدن= تنیدگی(استرس)

اثرتنیدگی(استرس) براندام واحشاء[اختلالات روان تنی]؟برمغز،میگرن وآبریزش مغز"بینی"وآلزایمر،ام اس،وسواس وسایراقسام جنون ها مثل جنون عروقی،گاوی،هذیان،مرغی،توهم،جنون عروقی،... ـ برقلب،فشارخون پائین درجوانان وبالادرافرادمسن،درد دست چپ وسپس دردسمت چپ قفسه سینه ـ برعضلات،دردهای عضلانی وآرتروزودردکمرودردپا ـ برریه ها،آسم وسرفه ممتد ـ برمعده ،سوزش سرمعده وکاهش یاافزایش اشتها وسوء هاضمه وزخم معده ـ برروده ،تهوع واستفراغ واسهال یا یبوست ـ برمثانه،تکررادار- براندام جنسی،اختلال نعوظ و...درمردان ونامنظمی دوره با افزایش درد و...وناباروری وناتوانی جنسی یاسردمزاجی درزنان وعلل 90%ازطلاق ها ـ برپوست،خشگی پوست و جوش صورت وبدن که درنوجوانان به اصطلاح غرورجوانی نام گرفته است.همه اینهاهمراه تغییراست تغییرهوا- تغییردرزندگی اعم ازعقدوعروسی،خانه نوخریدن واساس کشی،ازسلامت به بیماری تغییریافتن،ازهمسرجداشدن وقهروطلاق ، ازدست دادن عزیزی وتغییرعمده غذائی ودرمجاور مواد شیمیائی قرارگرفتن اعم ازسم پاشی،خوش بوکننده زدن،ازشوینده های تیزمثل وایتکس،جوهرنمک استفاده کردن و...

 

قندوشکروغذاهای سردوتربرای افرادبلغمی وسوداوی،نارنگی،چیپس،پفک ،شیرینجات وماست وعدس ...مانع جذب وتولیدویتامین ب دربدن هستندوبرای افرادی که میگرن،نامنظمی دوره ماهانه،تشدیددرددردوره ماهانه،خونریزی شدیددارندمضراست وبایدبشدت بخصوص ازقندوشکروغذاهایی که فشاربرکبدمی آوردوسبب آنومی وکم خونی میشودپرهیزنمایندوافرادی که آرتروزدارندنبایدغذای سردوتر(به موضوع غذاهای سردوتروطبع بلغمی رجوع شود)زیاداستفاده نماینداینهاالزامابایدکشک باگردوبرای پیشگیری ازگرفتکی دست وپااستفاده نمایند.روغن زیتون داروی سوداوی مزاج هاست غذاهای گرم وخشگ مناسب میگرن،آسم وسرفه،دردقفسه سینه وپیشگیری ازسکته قلبی ومغزی است ناباروری وعفونت ریه وگلوبانمک چشیدن وعسل وغذاهای گرم وخشگ قابل پیشگیری است.

ویتامین ب وث محلول درآب هستند ودربدن ذخیره نمی شود هرروزباید مصرف شود،درصورت کاهش آن دربدن دچارناراحتی عصبی واختلالات روان تنی که درصفحه 2آمد وکاهش بینائی وکاهش شنوائی می شویم

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 آذر 1390    | توسط: آشتیانی    | طبقه بندی: ویتامین ها، خواص خوراکی ها، طبع شناسی،     | نظرات()