طب سنتی 20 هدف از گرد آوری این مطالب ؛ استفاده خودم و دیگران میباشد. همین طور کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی سریع و آسان خود به مطالب طب سنتی. http://ts20.mihanblog.com 2018-04-25T11:34:25+01:00 text/html 2014-06-03T17:51:34+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی اذکار شِفا بخش 2 http://ts20.mihanblog.com/post/35 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><IMG title="معرفی 5 ذکر مجرب و آثارشان" alt="معرفی 5 ذکر مجرب و آثارشان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re124.jpg" width=279 height=263></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #3366ff"><FONT size=3>رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ذکر «سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر» را زیاد بگوئید.چون در قیامت این اذکار با گروهی از فرشتگان و محافظ از پیش رو و پشت سر خواهند آمد. و این اذکار باقیات و صالحات می باشند. </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>در حالی که اهل دنیا دائم به ذکر دنیا مشغول اند و در لذت های دنیوی غوطه می خورند،اهل ایمان تمام لذت شان از یاد خدا است و در اطاعت خدا غوطه ورند. ذکر از بهترین وسایل برقراری ارتباط با حضرت حق جلّ شأنه می باشد. یاد الهی از نزدیکترین مسیرهای قرب و نزدیکی به پروردگار این عالم است. اوقات اشتغال به ذکر خداوند متعال نیز از شیرین ترین حالتها و لذّتهای بندگان مؤمن است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>ذکر نیز مانند تمام امور مهم شرعی دارای تقسیمات، ضوابط و شرایط خاصی است که رعایت این امور برای بهره بردن صحیح لازم است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>معنای حقیقی ذکر و یاد خدا آن است که انسان در هر موقعیتی که هست در حال اطاعت و بندگی خداوند باشد و خدا را فراموش ننماید. تمام اعمال و آداب بندگی خداوند یاد خدا به معنای وسیع و حقیقی کلمه محسوب می شود و مهم هم این است که انسان در تمام زندگی خود اهل ایمان و بنده خدا باشد. ذکر زبانی هم در صورتی موثر است که به معنای وسیع کلمه انسان ذاکر خدا و بنده واقعی حق تعالی و مطیع او باشد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000"><FONT size=3>آثار ذکر بر روح و روان</FONT></SPAN></STRONG></P> <P><FONT size=3>یكی از زیباترین جلوه های ارتباط عاشقانه با خدا و اساسی ترین راه های سیر و سلوك ، ذكر است؛ یعنی مترنّم بودن زبان و قلب انسان به اسماء حُسنای الهی و شاداب نگه داشتن گل روح در زیرباران یاد حق.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>ذكرخدا، از یادبردن هستی محدود خویش در رهگذر یاد اسمای الهی است و تداوم و استمرار آن زنگار گناهان را از روی دل می زداید؛ زیرا غفلت و فراموشی حق تعالی ، ساحت دل را مكدّر می كند.ذكر خداوند آثار و ثمرات اعجاب آور و باشكوهی دارد كه هریك از آنها در سازندگی روحی و اخلاقی انسان تأثیر به سزایی دارد. این آثار عبارتنداز:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: #d92598"><BR><FONT size=3></FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: #d92598"><FONT size=3>1- یاد خدا نسبت به بنده</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>اولین اثر یاد خدا این است كه خدای متعال نیز انسان را یاد می كند. «مرا یادكنید تا شمارا یادكنم ».</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #d92598"><STRONG><FONT size=3>2- روشنی دل</FONT></STRONG></SPAN></P> <P><FONT size=3>خداوند؛ ذكرخویش راموجب نورانی شدن و بیداری دل ها می داند. مردن دل وافسردگی ازهولناك ترین سیه روزی هاست.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>یكی از موثرترین عوامل علاج مرگ دل و احیای دوبارة آن، پناه بردن به ذكر خداست؛ ذكرحق نور است و مداومت درآن ، قلب را از تاریكی و ناامیدی و قساوت نجات می دهد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #d92598"><STRONG><FONT size=3>3- آرامش قلب</FONT></STRONG></SPAN></P> <P><FONT size=3>به تعبیر قرآن طمأنینه و سكون قلب از جمله آثار مستقیم یاد خداست. «كسانی كه ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خداست، بدانید تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد.»</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #d92598"><STRONG><FONT size=3>4- خشیت و ترس از خدا</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>از جمله آثار یاد خدا برای مومنان، خداترسی و خشیت می باشد. قرآن در این زمینه می فرماید: «تنها مومنان هستند كه هرگاه یاد خدا به میان آید، دل هایشان ترسان شود».</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #3366ff"><BR><FONT size=3></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #3366ff"><FONT size=3>یكی از موثرترین عوامل علاج مرگ دل و احیای دوبارة آن، پناه بردن به ذكر خداست؛ ذكرحق نور است و مداومت درآن ، قلب را از تاریكی و ناامیدی و قساوت نجات می دهد</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #d92598"><STRONG><FONT size=3>5- بصیرت یافتن و شناخت شیطان</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>یكی از عوامل اصلی سقوط انسان و سیه روزی او، افتادن به دام های ناپیدای شیطان است و ذكر حق به انسان بصیرتی می دهد كه وسوسه های پنهان و دام های ناپیدای شیطان را به سهولت بشناسد و در دام او نیفتد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #d92598"><STRONG><FONT size=3>6- بخشش گناهان</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>از آثار و ثمرات اخروی یاد خداوند ، مغفرت الهی می باشد كه شامل حال یادكنندگان خدا می گردد و اضافه برآن ، خداوند وعده اجر و پاداش بزرگ نیز به ایشان داده است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #d92598"><STRONG><FONT size=3>7- حكمت و علم</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>یكی دیگر از ثمرات ذكر ، پختگی عقل و كمال و حكمت است. ذكر باعث فروزان شدن قوه ادراك انسان و جوشش فكر و اندیشه می شود. جان فرد شایستگی این را پیدا می كند كه منعكس كننده حقایق غیبی در خود گردد و خداوند به اندیشه و عقل این افراد مدد رساند.</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>در روایات و احادیث ما به جایگاه مهم ذکر و برخی اذکار شریف و آثار مهم آنها تصریح شده است که به برخی از آنها اشاره می نمائیم.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشان فرمودند: آیا می خواهید شما را به بهترین و پاکیزه ترین کارهایتان نزد پروردگارتان، و رفعت دهنده ترین اعمال در درجات معنویات، و آنچه برای شما بهتر از درهم و دینار است، و آنچه بهتر از روبرو شدن با دشمنان و مقابله با آنهاست، راهنمایی کنم؟ همگی گفتند: آری ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، ایشان فرمودند: آن ذکر کثیر خداوند متعال است. 1</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #3366ff"><BR><FONT size=3></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><FONT size=3>1-ذکر تسبیحات اربعه:</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1ـ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پنج چیز است که چقدر در میزان سنگین اند؛ گفتن سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و اللّه اکبر و فرزند شایسته ای است که از مسلمانی بمیرد و او در مرگ آن فرزند دامن صبر از دست ندهد و به حساب خداوند منظور بدارد. 2</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2ـ امام صادق علیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ذکر «سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر» را زیاد بگوئید. چون در قیامت این اذکار با گروهی از فرشتگان و محافظ از پیش رو و پشت سر خواهند آمد. و این اذکار باقیات الصالحات می باشند.3</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000"><FONT size=3>2- تسبیح (سبحان الله)</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1ـ شخصی از امام علی علیه السّلام درباره تفسیر «سبحان الله» پرسید. امام فرمودند: این ذکر تعظیم و منزه دانستن خداوند است از آنچه مشرکین می گویند. و اگر بنده ای آن را بگوید؛ تمام ملائکه بر او صلوات می فرستند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2ـ امام صادق علیه السّلام فرمودند: ابلیس گفت: پنج کار است که در آنها من هیچ حیله ای ندارم و سایر مردم در قبضه من هستند:...و کسی که زیاد در روز و شب تسبیح سبحان الله می گوید و ...4</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3ـ امیرالمؤمنین علیه السّلام: هرکس روزی سی مرتبه تسبیح ( سبحان الله) بگوید: خداوند هفتاد نوع بلا که کمترین آنها فقر است را از وی دفع می نماید.5</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><FONT size=3>3- تهلیل(لا اله الاّ الله) </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1ـ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند فرمود: (لا اله الاّ الله) قلعه من است و هرکس در آن داخل شود، از عذاب من در امان است.6</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کلمه (لا اله الاّ الله)بهاء و قیمت بهشت است.7</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3 ـ امام صادق علیه السلام فرمودند: ذکر (لا اله الله و الله اکبر) را زیاد بگوئید، چون در نزد پروردگار چیزی از این دو ذکر محبوبتر نیست.8</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #3366ff"><BR><FONT size=3></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #3366ff"><FONT size=3>امام صادق علیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ذکر «سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر» را زیاد بگوئید. چون در قیامت این اذکار با گروهی از فرشتگان و محافظ از پیش رو و پشت سر خواهند آمد. و این اذکار باقیات و صالحات می باشند</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><FONT size=3>تحمید(الحمد الله)</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1 ـ از ائمه سفارش به زیاد گفتن (الحمد الله) در همه حالات اعم از نعمت یا مصیبت شده است.9</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2ـ امام باقر و صادق علیهماالسّلام فرمودند: هر کس(الحمد الله کما هو اهله) بگوید، نویسندگان آسمانها مشغول می گردند.10</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><FONT size=3>ذکر(لا حول و لا قوّة الاّ بالله العلی العظیم)</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>در فضیلت این ذکر آمده است که آن از گنجهای بهشت است. و شفای از نود و نه بیماری و درد است که کمترین آنها همّ و گرفتاری است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر غمها پیوسته به تو روی آورد، پس بگو (لا حول و لا قوّة الاّ بالله). و نیز روایت شده است فرزند یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسارت دشمن در آمد. وی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و از این غم شکایت نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او امر کردند که زیاد و در همه حال ذکر (لا حول و لا قوّة الاّ بالله) بگوید او نیز اطاعت کرد و پس از مدّتی پسرش به همراه صد شتر در هنگامی که مشرکان از وی غافل شده بودند، بازگشت.11</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000"><FONT size=3>استغفار :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #3366ff"><FONT size=3>یکی دیگر از ذکرهای بسیار مهم استغفار است که مشهورترین صیغه آن (استغفر الله ربی و اتوب الیه) که از آثار آن بخشش گناهان، گشایش در رزق و حتّی سبب بچه دار شدن است.12</FONT></SPAN></P> <P><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>یکی دیگر از اذکار مهّم دعاء مکروب یا ذکر یونسیّه است و آن ذکر (<SPAN style="COLOR: #800000">لا اله الاّ انت سبحانک انّی کنت من الظالمین</SPAN>) است. که برای این ذکر آثار فراوانی ذکر شده است که ما در مبحثی جداگانه به طور مفصل به آن پرداخته ایم . که قابل مراجعه برای شما عزیزان هست.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>نکته قابل توجه این که آنچه در بحث ذکر مهّم و در درجه بالاتری از نظر کیفیت است ذکر قبلی است نه ذکر لسانی بدون توجّه. و دیگر آن که این ذکر گفتن لطمه ای به سیر طبیعی زندگی ما نزند و ما تنها برای قرب الهی و زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام ساعات و حالات عمر خویش به آن بپردازیم نه کسب قدرتها و ارضای هواهای نفسانی که امری ناپسند و مذموم است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>منبع:tebyan.net</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>پی نوشت ها :</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>1 ـ سفینأ البحار ج 3/ص 200.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>2 ـ خصال،شیخ صدوق،ص 295.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>3 ـ ثواب الاعمال ،شیخ صدوق،ص 9.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>4 ـ خصال،شیخ صدوق،باب خصلتهای پنجگانه.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>5 ـ سفینة البحار،ج 3 ،ص 202.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>6 ـ همان.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>7 ـ ثواب الاعمال،شیخ صدوق،ص 3.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>8 ـ همان،ص 5.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>9 ـ سفینة البحار،ج 3،ص 205ـ 207.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>10 ـ همان.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>11 ـ سفینة البحار،ج 3 ،ص 207.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>12 ـ مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT size=3>منبع : وبلاگ آموزه ،سایت اسک قرآن ، پایگاه اینترنتی آیت الله مصباح یزدی .</FONT></SPAN></P> text/html 2014-06-03T17:39:17+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی اذکار شِفا بخش http://ts20.mihanblog.com/post/34 <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(102,102,255)"><IMG src="http://www.uusucai.com/d/file/wangye/wangyexiantiao/2013/06/29/e408d454643569dcecc93643faa16775.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(102,102,255)"><FONT size=4><BR></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT class=Apple-style-span size=4 face="times new roman,times,serif">هر که ( هفت) بار&nbsp;بسم الله الرحمن الرحیم&nbsp;</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT class=Apple-style-span size=4 face="times new roman,times,serif"><BR></FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT class=Apple-style-span size=4 face="times new roman,times,serif">لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگوید&nbsp;</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT class=Apple-style-span size=4 face="times new roman,times,serif"><BR></FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT class=Apple-style-span size=4 face="times new roman,times,serif">خداوند فرشتگان را گواه میگیرد که حاجت او را برآورد&nbsp;</FONT></STRONG></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=4><FONT face="times new roman,times,serif">امام صادق (ع ) فرمودند: کسى دعا نمى کند و در پایان نمى گوید</FONT><FONT face="times new roman,times,serif">&nbsp;</FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT style="COLOR: rgb(153,153,255)" size=4><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=+0>ماشاء الله ، لاحول و لا قوة الا با</FONT></FONT><FONT face="times new roman,times,serif">لله</FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=4 face="times new roman,times,serif"><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,255)">&nbsp;</SPAN>مگر این که حاجتش برآورده شود.</FONT></STRONG></P><STRONG><FONT size=4 face="Times New Roman"> <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(102,102,255)"><IMG src="http://www.uusucai.com/d/file/wangye/wangyexiantiao/2013/06/29/e408d454643569dcecc93643faa16775.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(102,102,255)">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(102,102,255)">&nbsp;</P></FONT></STRONG> text/html 2011-12-12T08:55:14+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی تاثیر نماز بر اعتیاد http://ts20.mihanblog.com/post/33 <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>بسم الله الرحمن الرحیم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>امام صادق (ع) : "ای انسان، تو طبیب خویشتن هستی. هم دردها برای تو بیان شده است و هم به دوای آن دردها راهنمایی شده ای(۱)."</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>&nbsp;اعتیاد بلای سیاه و خانمان سوز بشری در عصر بیگانگی از خود است. دامنه ابتلا به اعتیاد از وابستگی به مشروبات مرگبار الکلی در کشورهای غربی (الکلیسم) گرفته تا اعتیاد به مواد افیونی که بدبختانه هنوز گریبان گیر جامعه مسلمانان است، گسترده است. گویی انسان امروزی برای گم کردن خود و فرار از اضطراب ها و افسردگی های خویش راهی جز وابستگی به صدها نوع ماده، روان گردان پیدا نکرده است. حال آن که اگر به مجموع تعداد معتادان به الکل و مواد مخدر در سراسر جهان، شمار کسانی که به لهو و لعب های دیگر از جمله قمار و انحرافات جنسی و … اعتیاد دارند را اضافه کنیم، به آمار تکان دهنده و وحشتناکی خواهیم رسید که خبر از افول دردناک ستاره انسانیت می دهد. با این که فجایع ناشی از اعتیاد از جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… قابل بررسی است، اما تنها در بُعد پزشکی قضیه می توان به این نکته اشاره کرد که هر سال بخش عظیمی از توان پزشکی و روانپزشکی کشورها، صرف درمان عوارض جسمی و روانی متعدد معتادان و تاثیرات شومی که خواه ناخواه بر اعضای خانواده شخص معتاد وارد می شود، می گردد.</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>هر چند علت های مختلفی در ابتلای به اعتیاد مطرح شده است، اما بیشتر تخدیر روان و تجربه تغییر حالات روانی ناشی از سرخوشی و نشئه است که سبب گرایش به اعتیاد می شود و به این ترتیب، شخص معتاد از خود می گریزد و دچار خود فراموشی می شود و این درست برعکس جریان مقتدر خودشناسی و معرفت النفس موجود در تعالیم نماز است. نمازگزاران با تکرار دایم آیات هفتگانه سوره حمد(سبع المثانی) که "چون حلقه های به هم متصل، هر کدام راهگشای بعدی می باشد" پیوسته سرنوشت خود را مرور می کنند و در مسیر خودشناسی و خود باوری گام بر می دارند و با اعتقاد به "إیاک نعبد و إیاک نستعین" از هیچ کس و خیچ چیز، جز خدا برای التیام دردهای خویش یاری نمی جویند.</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>&nbsp;و این گونه است که نماز حقیقی تیشه بر ریشه اعتیاد می زند. به قول اندیشمند شهید و استاد بزرگ مطهری (ره ): "راز این که اکثر جانی های دنیا معتاد به یک سلسله سرگرمی های خیلی شدید از قبیل مصرف تریاک، هروئین، مشروبات الکلی و قمار هستند، این است که می خواهند از خودشان فرار کنند. مثل این که درونشان پر از مار و عقرب است و دایم او را می گزند و این اعتیاد ها مانند مرفینی است که به انسانی که از شدت درد می نالد تزریق می کنند تا درد را احساس نکند. این بدبختی بزرگی است که انسان نتواند خودش را آنچنان بسازد تا بتواند با خودش خلوت کند. برعکس بیشتر اهل صلاح و تقوی و اخلاق (نمازگزاران) و آنهایی که ندای وجدانشان را همیشه می شنوند، معتاد به اینها نیستند و از هر چه که آنها را از خودشان منصرف می کند، فرارمی کنند. دلشان می خواهد، خودشان باشند و در خودشان فکر کنند، چون عالم درونشان از عالم بیرونشان واقعی تر و سالم تر است." (2)</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>نویسنده : دکتر مجید ملک محمدی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>پی نوشت: (۱) تحف العقول ، صفحه ۲۲۴</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT color=#009900 size=3>(۲) فلسفه اخلاق ـ استاد شهید مطهری ـ صفحه ۳۸ *</FONT></SPAN></SPAN></P> text/html 2011-12-12T08:50:20+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی سردی مزاج از علل عمده چاقی است http://ts20.mihanblog.com/post/32 <P><FONT size=4>خبرگزاری فارس: یک محقق طب اسلامی گفت: یبوست، تری مزاج (دم)، سردی مزاج (بلغم)، تنبلی، پرخوری و بیماری‌هایی مانند کبد چرب موجب بروز چاقی می‌شود.<BR>خبرگزاری فارس: سردی مزاج از علل عمده چاقی است<BR>سیدعلی ابوالحبیب، متخصص داخلی و محقق طب اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: درمان چاقی و لاغری در طب سنتی به نوع اخلاط وابسته است و عناصر اربعه خلط بلغم، دم، صفرا و سودا می‌تواند موجب تغییر سایز طولی یا عرضی اشخاص شود.</FONT></P> <P><A href="http://www.mehrteb.ir/fa/wp-content/uploads/fancy_world_character_fat_man_by_bingo4x4-d3c4gaa.jpg"><FONT size=4><IMG class="alignleft size-thumbnail wp-image-691" title=fancy_world_character_fat_man_by_bingo4x4-d3c4gaa alt="" src="http://www.mehrteb.ir/fa/wp-content/uploads/fancy_world_character_fat_man_by_bingo4x4-d3c4gaa-150x150.jpg" width=150 height=150></FONT></A></P> <P><FONT size=4>هر عاملی که تری را در بدن زیاد کند، چاقی محسوب می‌شود، این تری می‌تواند از طریق زیاد شدن گوشت در بدن باشد که به آن چاق لحمی می‌گویند و اگر تری از طریق افزایش بافت همبند باشد، به آن چاق شحمی می‌گویند. چاق دموی که مزاج گرم و تر دارد، چاق لحمی است و چاق بلغمی که مزاج سرد و تر دارد، چاق شحمی(چربی) است.</FONT></P> <P><FONT size=4>این محقق طب اسلامی افزود: برای درمان چاقی باید از روش اضداد استفاده کرد؛ به عنوان مثال چاق لحمی که دارای طبع گرم و تر است، برای لاغر شدن باید از غذاهای سرد و خشک استفاده کند همچنین فردی که چاق بلغمی است و دارای مزاج سرد و تر است، برای لاغر شدن می‌تواند از غذاهای گرم و خشک استفاده کند.</FONT></P> <P><FONT size=4>ابوالحبیب اضافه کرد: در افرادی که دارای طبع صفراوی یا گرم و خشک هستند، خوردن چای، غذاهای گرم و پرحرارت مانند چای و مصرف موادغذایی مانند خرما، ارده، گردو و عسل و همه غذاهای گرم‌مزاج باعث بلندی قد و لاغری می‌شود.</FONT></P> <P><FONT size=4>وی اظهار داشت: افراد دارای طبع دم که مظهر باد یا هوا است، مصرف خرما و شیرینی موجب چاقی آنها می‌شود همچنین در افراد دارای طبع بلغم که مظهر آب است، خوردن آب سرد، ماست، کاهو، هندوانه و همه مواد سرد بدون وجود مُصلح موجب چاقی می‌شود.</FONT></P> <P><FONT size=4>این محقق طب اسلامی بیان داشت: همچنین افراد دارای طبع سودایی که مظهر خاک است، با خوردن غذاهای افزاینده سودا مانند بادنجان، سوسیس و کالباس لاغر و کوتاه قد‌تر می‌شوند.</FONT></P> <P><FONT size=4>ابوالحبیب ادامه داد: خوردن آب در افراد دارای طبع بلغم و دم، بر روی عرض بدن آنها تأثیر مثبت می‌گذارد همچنین در افراد دارای صفرا، گرمی زیاد موجب بلندقدی آنها می‌شود و عرض بدن کاهش پیدا می‌کند؛‌ یبوست، تری مزاج (دم)، سردی مزاج (بلغم)، تنبلی، پرخوری و بیماری‌هایی مانند کبد چرب موجب بروز چاقی می‌شود.</FONT></P> text/html 2011-12-12T08:49:30+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی حرف آخر در مورد مصرف چای… http://ts20.mihanblog.com/post/31 <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">این روز ها در کلینیک خود وقتی به بیمارانم توصیه میکنم مصرف چای را کنار بگذارند ، بعضی از ایشان با حالتی عجیب به من نگاه می کنند و می گویند اگر چای بد است چرا می فروشند یا مثلا چرا اینقدر تبلیغات در مورد خواص ضد سرطانی آن می شود و یا اینکه چرا بعضی از علمای دین چای مصرف می کنند و یا مگر می شود چای نخورد وای اگر چای نخورم میمیرم و یا اینکه به جای چای چی بخوریم و…</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">در این مقاله به طور کامل به این سوالات پاسخ داده شده و امیدوارم دوستان پس&nbsp;از خواندن این مقاله دیگر از خوردن چای دست بردارند…</FONT><A href="http://www.mehrteb.ir/fa/wp-content/uploads/tea.jpg"><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"><IMG class="alignleft size-thumbnail wp-image-719" title=tea alt="" src="http://www.mehrteb.ir/fa/wp-content/uploads/tea-150x150.jpg" width=150 height=150></FONT></A></P> <P><SPAN id=more-716><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"></FONT></SPAN></P> <H5><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">تلخ مثل چای؛ تلخ تلخ مثل حقیقت</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">مقدّمه</FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600>«چای»، دوّمین نوشیدنی ایرانی ها پس از آب است. ایرانیان، ۴ تا ۵/۴ درصد از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که جمعیت ایران، حدودا یک درصد از کلّ جمعیت دنیاست. با آن که&nbsp; از رسانه های جمعی، اخبار زیادی درباره منافع نوشیدن چای می شنویم؛ امّا گهگاه درهمین رسانه ها، خبرهایی مبنی بر مضرّ بودن چای هم پخش می شود.&nbsp;برای مثال به این دو مورد توجّه کنید:<STRONG> </STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG>الف- «محققان به تازگی اعلام کرده‌اند نوشیدن سه تا چهار فنجان چای در روز به همان اندازه برای انسان مفید است که نوشیدن مقدار بسیار زیادی آب! &nbsp;به گزارش بی بی سی نتایج تحقیقی که در مجله تغذیه کلینیکی اروپا منتشر شده است این باور غلط را که چای، آب بدن را خشک می‌کند نقض می کند. متخصصین تغذیه انگلیس!&nbsp; کشف! کرده‌اند که چای نه تنها نیاز بدن را به آب برطرف می‌کند؛ بلکه از حملات قلبی و بروز سرطان نیز جلوگیری می‌کند! نتایج همین تحقیقات می‌گوید که چای از آسیب دیدن سلول‌ها جلوگیری می‌کند؛ مانع پوسیدگی دندان می‌شود و استخوان‌ها را تقویت می‌کند. دکتر راکستون رییس گروه پژوهشی که بر روی فواید چای کار کرده است در مورد مصرف چای می‌گوید: نوشیدن چای برای ما بهتر از نوشیدن آب است! آب تنها مایعات بدن را تأمین می‌کند اما چای علاوه بر آن، آنتی‌اکسیدان‌های مورد نیاز بدن را هم تأمین می‌کند. پس چای بنوشید تا سالم بمانید.»</STRONG>&nbsp; (منبع: &nbsp;</FONT></FONT></FONT><A href="http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=3116"><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=3116</FONT></A><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600>)<STRONG> </STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG>ب- «چاى دم کرده بعد از ۲۴ ساعت تولید سرطان مى کند. همچنین دم کردن لیموعمانى با چاى نیز تولید سرطان مى کند.»</STRONG> (منبع: &nbsp;</FONT></FONT></FONT><A href="http://www.iran-newspaper.com/1386/860316/html/salamat.htm"><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">http://www.iran-newspaper.com/1386/860316/html/salamat.htm</FONT></A><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">)</FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">همچنین ایجاد کم خونی، طپش قلب یا بی نظمی های ریتم قلب و عوارضی از این دست که به دنبال مصرف چای بروز می کنند؛ در کتب علمی طبّی دانشگاهی هم ذکرشده اند و می دانید که در این کتب، معمولا مطالبی نوشته می شود که مراحل مختلف تحقیقاتی را گذرانده و از استحکام علمی لازم برخوردارند. </FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">در این شرایط این سؤال پیش می آید که بالاخره نوشیدن چای مفید است یا مضرّ؟ به عبارت دیگر، چای، آری یا خیر؟ پاسخ این سؤال برمبنای اصول طبّ اسلامی وسنّتی ایران، منفی است امّا برای آن که دقیقاً متوجّه شویم که که حقیقت ماجرا از چه قرار است؛ باید به نکات ذیل توجّه کرد:</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱- تجارت چای درسطح جهان، تجارتی بسیار بزرگ و سودآور است و طبیعتاً در چنین شرایطی، شرکتهای بزرگی که از راه این تجارت، میلیونها دلار درآمد دارند؛ به آسانی اجازه نمی دهند نتایج تحقیقاتی که مضرّات چای را روشن می کنند؛ به گوش مردم جهان برسد. این امر، یعنی نفوذ و دخالت بنگاه های اقتصادی در نتایج تحقیقات علمی، درجهان امروز، امری بسیار رایج و شایع است. برای مثال اکنون آشکار شده است که در اوایل قرن بیستم، &nbsp;شرکتهای سازنده سیگار و دخانیات، به بعضی از دانشمندان، مخفیانه پولهایی می دادند تا مقالاتی به ظاهر علمی در رد خطرات دخانیات و حتی طرح فواید آن نوشته، در مجلات معروف علمی آن زمان چاپ کنند. اسناد این تبانی های بزرگ و کثیف، تنها در اواخر قرن بیستم منتشر شد؛ یعنی زمانی که متضرّران از این قضیه مرده بودند و طبیعتا چندان امکانی برای طرح دعوا وجود نداشت و از سویی، مضرات دخانیات بر همگان آشکار شده بود و جایی برای مخفی کاری نبود. متأسّفانه مشابه چنین اتفاقاتی در این زمانه به کرّات رخ می دهد و اطّلاعات به ظاهر علمی برای رواج هرچه بیشتر استفاده از چای، نوشابه، سوسیس، کالباس، موبایل و … از تریبون های رسمی در سراسر جهان و ازجمله صدا و سیمای خودمان(و نه رسانه ملّی!) به طور دایم تبلیغ می شود. بنابراین تبلیغ وسیع منافع نوشیدن چای، باید با نظر دقّت نگریسته شود.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۲- یک راه برای پی بردن به ضررهای چای آن است که به رفتارحیوانات- که به عکس انسانها، درحفظ سلامت خود بسیار کوشا هستند- توجّه کنید؛ معمولاً هیچ حیوانی حاضر به خوردن چای نیست ولذا، مزارع چای نیاز به سمپاشی وآفت کشی ندارند؛ در واقع، بوته چای جزء معدود گیاهانی است که به دلیل وجود سموم فراوان در بافت آن، در هیچ آفت جدی طبیعی- به جز خود انسان! ندارد. اگر چند برگ چای را همراه با تکّه ای نان به یک گاو یا گوسفند بخورانید؛ خواهید دید که حیوان زبان بسته، این لقمه ناباب را از دهان بیرون می اندازد! ریختن برگ چای در آب، می تواند منجر به مرگ ماهی ها شود. جالب این جاست که در بعضی مناطق، کشاورزان از این خاصیت چای بهره برده، در اطراف مزارع بوته چای می کارند تا &nbsp;احشام و سایر حیوانات به مزارع نزدیک نشده و زراعت را خراب نکنند.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۳- چای، بومی کشور ما نیست و یک گیاه وارداتی است. متأسّفانه اکثر گیاهانی که به این طریق و بدون ملاحظات علمی – و بعضا با نیّات استعماری- در ایران کشت شده اند؛ مشکلات بهداشتی فراوانی برای ایرانیان فراهم کرده اند که ازجمله آنها می توان به سیب زمینی، گوجه فرنگی و کیوی اشاره نمود امّا بدون تردید، چای بدترین ضربه را به سلامتی مردم این سرزمین&nbsp; وارد کرده است چرا که چای به واسطه مصرف روزانه آن؛ سمّی است که به صورت مداوم وارد بدن ما می شود و لذا یکی از مهلک ترین اثرات را در زندگی مصرف کننده به جای می گذارد؛ تا جایی که برخی از اهل فن معتقدند که شیوع مصرف چای در ایران، کاهش ۴۰ ساله عمر ایرانیان را باعث شده است.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">در واقع، این گیاه، در اوایل دوره قاجار توسّط شخصی به نام کاشف السّلطنه به طور رسمی از هند وارد ایران شد و &nbsp;با همکاری دربار، کشت و نوشیدن آن رواج داده شد. جالب این جاست که در آن دوران، برای تحریک و تهییج بیشتر مردم به مصرف این سمّ مهلک؛ دست به اقدامات تبلیغی زدند از جمله این که شایع کردند کاشف السلطنه تخم چای را علیرغم مخالفت انگلیسی ها، در داخل عصای خود پنهان کرده به صورت مخفیانه وارد ایران نموده است! تا لابد با این اقدام شجاعانه خود، مردم ایران را از این موهبت الهی بهره مند سازد. اما سؤال این جاست که اگر واقعاً این کار، مورد موافقت حضرات انگلیسی نبوده است؛ چگونه در ایرانی که سرتاسر آن تحت نفوذ همین آقایان بوده است، کشت این گیاه انجام شده است؟ بنابراین بعید نیست که ورود چای به ایران از همان ابتدا اقدامی استعماری و در جهت نابودی فرهنگ بهداشتی مترقّی مردم ما بوده است؛ فرهنگی که حسرت و حسادت به آن همیشه در رفتار و گفتار و نوشتار اهل فرنگ آن زمان مشاهده می شود. نکته قابل توجه دیگر آن که چای، علیرغم این که بومی ایران نبوده است؛ برای دانشمندان و علمای این سرزمین، گیاه بیگانه ای نبوده است؛ چنانکه ابن سینا، چای سیاه را«اسفل چای ها» یعنی پست ترین نوع چای می داند و لذا اگر اقدامات تبلیغی استعمارگران نبود، به طور طبیعی هیچ گاه مصرف چای در ایران باب نمی شد. بر اساس همین آشنایی، واکنش هایی نیز از سوی علما به کشت این گیاه انجام شد؛ از جمله در نامه ای که جمعی از علمای آن دوران به دربار قاجار نوشته اند آمده است: «چرا می خواهید گیاهی را در ایران رواج دهید که حتی الاغها از نزدیک شدن به مزارع آن خودداری می کنند! چای مولد سودا در بدن و سودا مقدمه سرطان است.» این برخورد نشان می دهد که حکمای ایرانی با این گیاه آشنایی داشته، به خوبی می دانستند که این گیاه ارزش غذایی ندارد و تنها برخی استفاده های دارویی از آن امکان پذیر است.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">به هر حال، ورود چای به ایران، چه از روی توطئه و چه به صورت سهوی، کاری اشتباه بوده است که متأسفانه سالهاست ضرر آن را متحمّل شده ایم؛ همان طور که مثلاً کاشت کیوی، رواج مصرف قارچ و مانند آنها نیز به لحاظ طبّی، اقداماتی کاملاً نادرست محسوب می شوند. &nbsp;</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۴- چای، آلودگی های مختلف موجود در محیط را به خود جذب می کند و به همین دلیل هم هست که برای رفع بوی بد دهان یا&nbsp; به عـنـوان بـوگـیـر یخچال از آن استفاده می شود. یکی ازآلودگی هایی که چای به شدّت آن را به خود جذب می کند؛ آلودگی های رادیواکتیو و هسته ای است؛ به همین جهت هم هست که یکی از آزمایش های لازم برای اخذ مجوّز واردات چای درکشور، بررسی میزان رادیواکتیویته آن است. بنابراین با مصرف چای، آلودگی های جذبی آن نیز وارد بدن ما می شوند.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۵- چای، مـیـزان اسـیـد مـعـده را افـزایش می دهد و به این ترتیب، باعث بروز تدر یجی زخم در دستگاه گوارش( زخم های معده و اثنی عشر) می شود. احساس هضم بهتر غذا پس ازنوشیدن چای، به همین دلیل است. بالا رفتن اسید معده، اسیدیته خون را نیز بالا برده که این مسأله باعث کاهش موقّت فشار خون و سرگیجه می شود که یکی از دلایل خوردن قند یا موادّ شیرین به همراه چای، پیشگیری کردن از بروز این مشکل است.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۶- چای، با افزایش اسید خون، باعث حلّ کلسیم موجود در استخوان ها و ورود آن به خون می شود. این مسأله دو پیامد عمده را به دنبال دارد:</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">اوّلی پوکی استخوان و انواع مشکلات ناشی از آن-و از جمله التهاب دیسک های کمری، دردهای سیاتیکی، آرتروز و …- است. یک استدلال ساده در جهت اثبات این ادّعا آن است که بسیاری از کسانی که از کمردرد، درد زانو و سایر مشکلات رایج مفصلی رنج می برند؛ پس از ترک مصرف چای، کاهش فوق العاده ای را در درد های خود احساس می کنند.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">مشکل دوّم، ناشی از رسوب کلسیم برداشت شده از استخوانها در مناطق غیر طبیعی است که می توان به بیماری هایی ازجمله خار پاشنه و تومورهای کلسیمی مغز &nbsp;اشاره کرد. یک نتیجه شایع این گونه رسوب های غیر طبیعی کلسیم، ایجاد سنگ های کلیوی است. چای، ماده ای به نام «اگزالیک اسید» دارد که مسموم کننده بوده؛ ایجاد اختلالات متابولیسمی می کند. این ماده در کلیه رسوب کرده به عنوان هسته اوّلیه تشکیل سنگ عمل می کند. با رسوب کلسیم در اطراف این&nbsp; هسته مرکزی، سنگ کلیه تشکیل می شود.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۷-&nbsp; چای بر طبق معیارهای طبّ قدیم، مادّه ای «سودازا» است. تجمّع سودا در بدن، باعث بروز بیماری های مختلفی از جمله انواع سرطانها، بیماری های پوستی و بسیاری از بیماری های روحی و روانی می شود. بر طبق معیارهای طبّ جدید و امروزی نیز، چـای حاوی«مواد ّآروماتیک پلی فِنُلی»(از جمله گزانتین و هیپوگزانتین)، است. موادی که در اصطلاح علم شیمی ساختار مولکولی حلقوی دارند (مواد آروماتیک)، سرطان زا هستند. برای مثال ثابت شده است که نوشیدن چای پر رنگ، احتمال ابتلا به سرطان سینه را در خانم ها، افزایش می‌دهد. فنل ها می توانند بر روی پوست، کبد و سیستم گوارش هم اثرات نامطلوبی بگذارند. متأسّفانه اکثر مواد معطّر شیمیایی که به چای اضافه می شوند هم جزء مواد آروماتیک و سرطان زا هستند!</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۸- برطبق معیارهای طبّ جدید و قدیم، نقش چای در ایجاد «کم خونی »، غیرقابل انکار است. چای دارای ترکیباتی به ‌نام «تانن» است که مسؤول ایجاد مزه تلخ چای هستند. تانن‌ها با آهن ترکیب و ایجاد رسوب می‌ کنند که این رسوب به دلیل درشتی و سنگینی مولکول، در بدن غیر قابل جذب است؛ لذا اگر چای بلافاصله پس از صرف غذا نوشیده شود؛ از جذب آهن غذا جلوگیری می کند که حاصل آن ایجاد کم خونی های مزمن است، بیماری که خود، یکی از «امّ الامراض» و زمینه ایجاد بسیاری از بیماری های دیگر است. چای، علاوه بر اختلال در جذب آهن، با جذب کلسیم، فسفر و برخی از ویتامین ها نیز تداخل دارد.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۹- بیماری های قلبی- و از جمله، لقّی یا پرولاپس دریچه میترال، طپش قلب، آنژین قلبی و فشار خون- از دیگر ثمرات نوشیدن مستمرّ چای هستند. بسیاری از این اثرات ناشی از تحریک مداوم قلب و سیستم اعصاب سمپاتیک و نامنظّمی های ریتم قلب به دلیل ورود همیشگی موادّی مثل کافئین، تئین و گزانتین به بدن&nbsp; با نوشیدن عادتی چای هستند. در یک بررّسی آماری از بیماران قلبی در بیمارستان شهید رجایی تهران مشخّص شد که تمام این بیماران، بدون استثناء، چای زیادی مصرف می کردند.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱۰- اعتیادآوربودن چای از موارد مسلّم و واضحی است که نیاز به اقامه دلیل ندارد. علایمی همچون سردرد، بی خوابی، بی&nbsp;حوصلگی، آشفتگی روحی و … که با ترک مصرف چای، گریبانگیر فرد می شوند؛ نشان دهنده این واقعیت هستند. این مسأله از سویی به دلیل وجود مواد اعتیادآور طبیعی در چای-ازجمله کافئین- است و از سویی می تواند مؤیّد جدّی بودن این ادّعا باشد که برخی تولید کنندگان چای در بعضی کشورها، برای حفظ مشتریان خود به چای، مواد افزودنی اعتیادآور اضافه می کنند. به همین دلایل، مصرف مداوم چای می تواند مقدمه مناسبی برای پذیرش سایر اعتیادها باشد چنانکه معمولا می بینیم که اعتیاد به چای، سیگار و موادّ افیونی معمولا در همراهی با هم دیده می شوند. شاید این تضمین طنز و عامیانه شعر حافظ هم اشاره ای به این واقعیت تلخ داشته باشد که:</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است؛ بعد از سیگار یه چایی، بعد چایی یه سیگار!»</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱۱- گفتیم که چای حاوی ماده ای است به نام تانن. این ماده قدرت ادرارآوری بسیار بالایی دارد؛ به نحوی که بسیاری از ما تجربه کرده ایم که با خوردن یک فنجان چای، ادراری به مراتب بیش از آن یک فنجان دفع می کنیم! این اثر باعث دفع بیش از حدّ مایعات بدن شده؛ پلاسما را غلیط می کند. با غلظت پلاسما، فعّالیت طبیعی آنزیم ها مختل شده دفع موادّ زاید از بدن دچار اشکال می شود؛ حاصل این اتّفاق، تبدیل شدن تدریجی بدن به یک سطل زباله و ایجاد بیماری های گوناگون است. تئوبرومین موجود در چای نیز با اثراتی مشابه، تعادل مایعات بدن را بر هم می زند.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱۲- چنانکه گذشت تانن، ادرارآوری قوی است؛ تانن این اثر را از طریق افزایش کارکرد سلّولهای اپی تلیالی کلیه اعمال می کند که در طولانی مدّت می تواند باعث فرسودگی این سلّول ها و کاهش تدریجی عملکرد کلیوی شود.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱۳- هر فنجان چای محتوی ۶۰ تا ۷۵ میلی گرم «کافئین» است که LDL (یکی از چربی های بد خون) را افزایش می دهد. این اتّفاق می تواند مقدّمه ای برای سکته های قلبی و مغزی باشد.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱۴- «تئین» موجود درچای، علاوه بر اثر آرام بخشی خود، محرک سیستم اعصاب سمپاتیک نیز هست؛ به این ترتیب و با افزایش ترشح آدرنالین، منیزیوم داخل سلولها کاهش می یابد. منیزیم از یون های مورد نیاز بدن و ازجمله عوامل ضدّسرطان موجود در سلّول هاست.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱۵- از دیگر مضرّات چای می توان به این موارد اشاره نمود: سردردهای میگرنی؛ یبوست؛ ضعف حافظه؛ انواع ناراحتی های پوستی و ازجمله ریزش مو؛ آفت دهان؛ بزرگ شدن کیسه صفرا؛ لکه و زردی دندان؛ گرفتگی های &nbsp;عضلانی؛ سوزش مچ دست و پا؛ لاغری (بر اثر اختلال در متابولیسم بدن)؛ حسّاسیت، زودرنجی و تحریک پذیری(به ویژه به دلیل اثرات ناشی از کافئین، تئین، تئوبرومین و گزانتین موجود در چای)؛ داغ شدن کف پا و ….</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱۶- خلاصه آن که بر طبق بعضی نظرات، تا ۷۰بیماری مختلف، با نوشیدن مـداوم چـای در ارتـباط هـسـتـنـد. « ابن سینا» اعتقاد داردکه «چای سیاه»، «اسفل چای ها» یعنی بدترین نوع چای است و…</FONT></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600>- با تمام این اوصاف آیا باز هم حاضر هستید با نوشیدن هر فنجان چای، انبوهی از موادّ بیماری زا را وارد بدن خود نمایید<EM>؟</EM></FONT></FONT></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">چای سبز؟؟؟</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">اوّل این جملات را به دقّت بخوانید:</FONT></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG>«</STRONG><STRONG>چای سبز، نوشابه ای بدون کافئین است که به عنوان پیشگیری کننده از حملات قلبی و سرطان شناخته شده؛ یک تونیک (تقویت کننده) بسیار مفید است. این چای، چربی خون (از هر نوع) را کاهش داده؛ مقوی اعصاب بوده؛ قدری نیز خاصیت تب بری دارد. چای سبز، معده را تقویت کرده، علاوه بر درمان نفخ معده، یبوست، اسهال خونی و عفونت های روده ای، نقش مؤثری در پیشگیری از برخی سرطان های پوستی نیز دارد؛ سموم بدن را دفع کرده؛ باعث تقویت حافظه شده و برای افراد افسرده، یک داروی آرامبخش و نشاط آور است.»</STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">اینها گوشه ای از آثار مفیدی است که این روزها برای چای سبز می خوانیم و می شنویم. امّا به راستی چه شده است که در این روزها و سالها که به تدریج مردم با ضررهای فراوان چای سیاه آشنا می شوند؛ به ناگاه این سیل تبلیغات در مورد فواید چای سبز به راه افتاده است؟ حتّی اگر با نگاهی خوشبینانه این تقارن را اتّفاقی بدانیم باید توجّه کرد که:</FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">تمام حقایق تلخی که در مورد چای سیاه ذکر شد؛ درباره چای سبز هم صادق است. چای سبز درواقع همان چای سیاه است با این تفاوت که چای سبز از خشک کردن سریع برگ سبز چای به دست می آید. امّا چای سیاه که البتّه ضرر بیشتری از چای سبز دارد، این گونه تولید می شود که برگ سبز چای در مکانهای گرم انبار می شود تا بپوسد و تخمیر شود و رنگ نآن قهوه ای و سیاه شود؛ یعنی عملی شبیه به درست کردن کود از برگهای خشک پاییزی. در واقع، چای سبز، خشک کرده برگ سبز چای و چای سیاه، کود شده آن است. </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">نظرات مخالف</FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG>سؤال نخست:</STRONG> بعضی مخالفان حذف چای از برنامه غذایی، این سؤال را مطرح می کنند که اگر این گیاه این قدر که می گویند مضر است؛ پس چرا خداوند متعال آن را آفریده است؟</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">طرح این سؤال کمی عجیب به نظر می رسد. مگر هر چیزی باید خوردنی باشد تا لیاقت آفرینش را داشته باشد؟ و اگر خوردن یک چیز باعث آسیب رساندن به بدن شود، فایده دیگری ندارد که علت آفرینش آن از سوی خداوند متعال باشد؟ در نظام احسن خلقت، هر شیئی جایگاه ویژه خود را دارد و در آن جایگاه، دارای وظیفه و اثری متناسب با هدف خلقت خویش است و طبیعتاً هر استفاده غیر معقولی از آن می تواند دارای آثار زیانباری باشد؛ چنانکه استفاده به جا از الکل در پزشکی به حفظ جان بسیاری از انسان ها کمک کرده و می کند؛ اما مصرف خوراکی آن، نابودی جسم و جان و غضب حق تعالی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد که طرح این سؤال از بنیان، غلط و بیشتر شبیه یک بهانه گیری کودکانه است.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">در مورد چای نیز باید گفت که این درست که نوشیدن آن بسیار زیان بار است؛ اما آثار مفیدی نیز دارد که به برخی از آنها در همین مقاله اشاراتی داشتیم؛ از جمله:</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱- گفتیم که چای آلودگی های موجود در محیط و از جمله هوا را به خوبی جذب می کند. این اثر بوته چای باعث کاهش آلودگی هوا می شود. لذا اگر این بوته به طور وسیع در شهرها کشت شود؛ – مثلاً به جای بوته های شمشاد – نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت. کسانی که در مزارع چای کار می کنند، می توانند مطبوع بودن هوای این مزارع را تأیید کنند.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۲- چای به علت خاصیت اسیدی خود، محلول مناسبی برای شستشوی محیط های عفونی است. از سال ها قبل در بین مردم ما شستشوی چشم های عفونی با چای کمرنگ، اقدامی جا افتاده محسوب می شود.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۳- چنانکه گفتیم می توان از چای سیاه به عنوان یک فیلتر مناسب در کاهش بوهای نامطبوع و آلودگی های جزئی در محیط های کوچک و بسته مثل یخچال استفاده کرد.</FONT></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG>سؤال دوّم:</STRONG> اما سؤال بسیار مهم تر که به ویژه در ذهن بسیاری از متدیّنین نقش می بندد آن است که با اوصاف ذکر شده، چرا بسیاری از علما و حتی مراجع تقلید و نیز ببسیاری از اهل عرفان و سیر و سلوک، چای را مصرف کرده و می کنند؟ این سؤال اساسی که در مورد کارهای دیگری از جمله کشیدن قلیان نیز پرسیده می شود؛ متأسفانه باعث می شود برخی که اعتقادات مذهبی سست تر و تمایلات علمی قوی تری دارند؛ نسبت به علما و عرفا بدگمان شوند و بعضی دیگر که صبغه دینی محکم تری دارند، نسبت به عمل به این گونه توصیه های علمی سست شوند یا برای عدم اجرای آنها بهانه پیدا کنند. لذا پاسخ این سؤال را نسبتاً مفصل ارائه می کنیم:</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱- هر کس مسؤول دانسته های خویش است و به لحاظ فقهی و شرعی، فردی که بدون سستی در انجام وظیفه خود برای کسب علوم و اطّلاعات ضروری، نسبت به مسأله ای جهل داشته باشد؛ در قبال آن موضوع مؤاخذه نخواهد شد. به نظر می رسد که مصرف چای از سوی علما و عرفا نیز غالباً از این موضع باشد؛ یعنی عدم آگاهی علمی نسبت به مضرّات چای و حسن ظن و اعتماد ایشان به منابع علمی عرفی و رایج. متأسفانه و با حذف تدریجی دروسی مانند طب، هیأت، ریاضیات و … از برنامه های درسی حوزه های علمیه در سال های گذشته، آگاهی علمای حوزه نسبت به این مباحث کمتر شده است؛ به نحوی که شاهد آن هستیم که این بزرگواران نیز این گونه اطلاعات علمی مورد نیاز خود را مانند عامّه مردم از منابع رسمی مانند روزنامه ها و تلویزیون و … کسب می کنند. این اتفاق نامیمون علاوه بر وارد کردن زیان های شخصی به این ذخیره های بدون جایگزین، باعث شده است که مردم نیز از فراگیری روش های صحیح بهداشتی مورد توصیه اسلام که علی القاعده باید از سوی اهل فن آن یعنی روحانیت و علمای معزّز به آنها انتقال یابد محروم شوند.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۲- یک نکته بسیار ظریف و قابل تأمّل در این گونه اشکالات آن است که باید توجه داشته باشیم که تنها و تنها حضرات معصومین(علیهم السّلام) از عصمت مطلق و ذاتی برخوردارند و لذا الگوگیری بی چون و چرا از آنها جایز است. سایر افراد، تنها و تنها تا جایی که در سیره قولی و فعلی خویش، منطبق بر قول و فعل معصوم(علیه السّلام) حرکت می کنند، قابل احترام و تقلید هستند؛ اما در صورتی که برای ما آشکار شود که درجایی، سهواً یا عمداً، قول یا فعلی بر خلاف سیره حضرات معصومین(علیهم السّلام)مرتکب می شوند؛ نه تنها وظیفه ای در مورد الگوگیری از آن فعل خاص نداریم؛ بلکه در صورت انجام آن فعل، در نزد خداوند متعال معذور نخواهیم بود؛ البته باید توجه داشت که اولاً تشخیص این گونه مشکلات، در اکثر موارد بسیار ظریف است و باید نظر اهل فن در آن لحاظ شود و هر کودکی مثل بنده نباید به خود اجازه دهد که هر گاه مسأله ای را در رفتار این بزرگان بر خلاف نظرات یا عقاید شخصی خود دید؛ نسبت به طرح ایراد؛ آنهم به صورت علنی اقدام کند که این گونه رفتارها می تواند خسران دنیوی و اخروی او را به دنبال داشته باشد. در ثانی انجام بعضی اشتباهات سهوی از سوی این بزرگان هیچ گاه مجوّزی برای برخی افراد نادان نیست که به قول حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه)«انکار مقامات عارفین» کنند؛ چگونه است که با انجام این همه گناه و تنها با بعضی عبادت های نصفه و نیمه و غیر خالص خود، انتظار رحمت و جنّت الهی را داریم؛ اما دریای عظیم علم و فضایل این بزرگان را به اندک سهو و نسیان و خطایی منکر می شویم؟ به راستی باید از شرّ شیطان رجیم به خدای رحیم پناه برد.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۳- نکته آخر این که بنابر نصّ قرآن کریم، «انسان به نفس خویش آگاه است». متأسفانه بسیاری از ما وقتی که متوجه اشتباهات خود می شویم؛ برای آن که پا بر روی خواهش های نفس مکّار خود نگذاریم و دست از تمایلات نا به جای آن نکشیم و از سویی سرزنش های وجدان خویش را نیز پاسخ گوییم دست به این گونه استدلالات می زنیم که فلان عالم فلان کار را کرد و بهمان عارف فلان کار را و نه تنها چای خوردن که سیگار و قلیان کشیدن و قمه زدن و … خود را نیز این گونه توجیه می کنیم. اگر چه پاسخ این استدلالات سست در بالا آمد؛ اما توجه به این نکات هم ضروری است که:</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">اولاً: در امور عملی، تنها عمل به فتوای مرجع تقلید، رافع مسؤولیت انسان است و نه استدلال به رفتار دیگران؛ حتّی اگر آن افراد به لحاظ سلوکی، مراتبی بسیار بالاتر از مرجع تقلید ما داشته باشند. آیا تا به حال دیده اید که مرجع تقلیدی، حکم به استحباب یا حلّیت عملی دهد که ضررهای واضح جسمی و روحی را به دنبال دارد؟</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">در ثانی این گونه افراد باید پاسخ دهند که آیا در سایر موارد، از سیره رفتاری این استوانه های اخلاق و سلوک پیروی کرده اند؟ و تنها چای خوردن و قلیان کشیدن و قمه زدن مانده است که این قدر متعصّبانه به آن چنگ زده اند و ادّعای تمسّک به رفتار علما و عرفا را می کنند؟</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">بگذاریم و بگذریم؛ آنچه وافر مقصود بود بیان شد و گرنه آن چه که ناشی از تسویل نفس است، به هیچ استدلال و تبیینی سر تسلیم فرود نمی آورد.</FONT></P> <P><STRONG><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600>زیان مضاعف<EM>&nbsp;</EM></FONT></FONT></FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">بعضی عادات غلط، ضرر و زیان چای نوشیدن را بسیـار بـیـشـتر می کنند از جمله:</FONT></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۱- مصرف انواع چای های عطری و اسانس دار که علاوه بر ضررهای معمول چای، انبوهی از موادّ شیمیایی را نیز وارد بدن می کنند.</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۲- استفاده از دستگاه «چای ساز» برای درست کردن چای.</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۳- استفاده از قوری یا کتری استیل، لعابی، رویی یا آلومینیومی.</FONT></EM></STRONG></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG><EM>۴- مصرف چای در ظروف یک بار مصرف: </EM></STRONG>این ظروف به خصوص در مجاورت با نوشیدنی های داغ به سرعت مواد بسیار سمی و خطرناک نفتی را آزاد می کنند. برای امتحان در یکی لیوان یک بار مصرف، چای داغ بریزید و چند دقیقه صبر کنید تا سرد شود. خواهید دید که لایه ای از مواد نفتی روی سطح چای تشکیل می شود!<STRONG><EM></EM></STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۵- خوردن چای بسیار داغ یا پررنگ.</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۶- مصرف زیاد قند یا شیرینی به همراه چای.</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۷- خوردن چیزهای سرد، قبل یا بعد از مصرف چای.</FONT></EM></STRONG></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">۸- خوردن چای، قبل یا پس از غذا.</FONT></EM></STRONG></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG><EM>۹- خوردن چایِ مانده و ازجمله استفاده از فلاسک، </EM></STRONG>چرا که با ماندن چای، به تدریج موادّ سمّی بیشتری در آن آزاد می شود.</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=3><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#cc6600><STRONG><EM>۱۰- استفاده از چای های کیسه ای:</EM></STRONG> انواع چای های بسته ای-معروف به <STRONG>Teafix</STRONG> یا <STRONG>Lipton</STRONG>- در واقع، ضایعات چای هستند که به شکل معمول قابل عرضه نیستند. این چای ها پس از طیّ فرآوری های مختلف شیمیایی در بسته های کاغذی بسته بندی می شوند. جالب این که &nbsp;پرخی مواد شیمیائی موجود در کاغذ بسته بندی نیز در آب جوش حل شده؛ وارد بدن مصرف کننده می شود!</FONT></FONT></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">ترک مصرف چای</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">این کار چندان سخت نیست؛ کافی است هر چند روز، چای مصرفی خود را کمی کم رنگ تر از گذشته میل کنید تا کم کم تبدیل به آب جوش شود؛ خواهید دید که به آسانی و بدون دچار شدن به عوارضی مانند سردرد و امثال آن و تنها در عرض چند روز، موفّق به ترک مصرف این مادّه بسیار مضرّ خواهید شد. البتّه نوشیدن آب جوش هم دارای عوارضی است و باید هر چه سریع تر نسبت به ترک مصرف آن نیز مبادرت کرد.</FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">جایگزین چای</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">سؤالی که مطرح می شود این است که آیا قهوه و نسکافه جایگزین مناسبی برای چای هستند؟ پاسخ این سؤال منفی است که شرح آن ان شاءالله در جای خود خواهد آمد. امّا برای آن که بدانید که چه نوشیدنی هایی را می توان جایگزین چای نمود؛ شما را به مطالعه مقاله «چای ایرانی» در همین بخش پایگاه دعوت می کنیم :</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">نوشیدنی هایی که در این مقاله مـعـرّفی می شوند؛ جایگزین هایی مناسب، خوش طعم و مفید برای چای هستند. هر کس می تواند بر اساس سلیقه و ذائقه خود و نیز با توجّه به بیماری ها یا نیازهای بدنی خویش(و حتّی بر اساس فصول مختلف سال) از این نوشیدنی ها بهره ببرد. با به کار بردن کمی ذوق و سلیقه می توانید ترکیبات گوناگونی از این نوشیدنی ها را تهیه نمایید؛ برای مثال اگر با خوردن چای بادرنجبویه احساس می کنید دچار افزایش فشار خون می شوید؛ با اضافه کردن چند برگ چای ترش به نوشیدنی خود، ضمن رفع مشکل، یک چای جدید با طعمی متفاوت را تجربه خواهید کرد. به یاد داشته باشید که با ترکیب چای های مختلف، هر کدام از موادّ تشکیل دهنده آن چای، خواصّ خود را به طور جداگانه حفظ خواهند کرد.</FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">روش تهیّه</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">تمام نوشیدنی های های معرفیّ شده دراین جزوه به این صورت آماده می شوند که ترکیبات آنها را به همراه دو لیوان آب سرد در یک قوری- که بهتر است چینی باشد- ریخته، روی حرارت کم قرار می دهیم تا به نقطه جوش برسد؛ سپس قوری را روی حرارت غیرمستقیم(کتری یاسماور) می گذاریم تا درمدّت ۳۰ دقیقه به آرامی دم بکشد؛ پس ازآن، چای راصاف نموده، مصرف می کنیم. این نوشیدنی های گوارا، برخلاف چای معمولی، تا چند روز قابل مصرف می باشند. بدیهی است، بر خلاف چای سیاه، هـرقـدر زمان دم کشیدن چای بیشتر باشد، کیفیت آن، مطلوب تر خواهد بود. در صورت تمایل می توانید از همان ابتدا از آب جوش استفاده نمایید و نوشیدنی را مشابه چای معمولی دم کنید یا آن که بگذارید چای به مدّت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی شعله کم بجوشد. ترجیحا این چای ها را با عسل، خرما یا توت میل کنید. در صورت تمایل می توان چای را با چند قطره آب لیموترش تازه میل کرد.</FONT></P> <P><FONT color=#cc6600 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-12-12T08:47:20+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی غذاهای حاوی ویتامین ب http://ts20.mihanblog.com/post/30 <SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#6600cc size=4 face="courier new,courier,monospace">امام خمینی ،مسئله 2630«خوردن چیزی که برای‌ انسان ضررداردحرام است»</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#6600cc size=4 face="courier new,courier,monospace">کمبودویتامین ب دربدن= تنیدگی(استرس)</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" "><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#6600cc size=4 face="courier new,courier,monospace">اثرتنیدگی(استرس) براندام واحشاء[اختلالات روان تنی]؟برمغز،میگرن وآبریزش مغز"بینی"وآلزایمر،ام اس،وسواس وسایراقسام جنون ها مثل جنون عروقی،گاوی،هذیان،مرغی،توهم،جنون عروقی،... ـ برقلب،فشارخون پائین درجوانان وبالادرافرادمسن،درد دست چپ وسپس دردسمت چپ قفسه سینه ـ برعضلات،دردهای عضلانی وآرتروزودردکمرودردپا ـ برریه ها،آسم وسرفه ممتد ـ برمعده ،سوزش سرمعده وکاهش یاافزایش اشتها وسوء هاضمه وزخم معده ـ برروده ،تهوع واستفراغ واسهال یا یبوست ـ برمثانه،تکررادار- براندام جنسی،اختلال نعوظ و...درمردان ونامنظمی دوره با افزایش درد و...وناباروری وناتوانی جنسی یاسردمزاجی درزنان وعلل 90%ازطلاق ها ـ برپوست،خشگی پوست و جوش صورت وبدن که درنوجوانان به اصطلاح غرورجوانی نام گرفته است.همه اینهاهمراه تغییراست تغییرهوا- تغییردرزندگی اعم ازعقدوعروسی،خانه نوخریدن واساس کشی،ازسلامت به بیماری تغییریافتن،ازهمسرجداشدن وقهروطلاق ، ازدست دادن عزیزی وتغییرعمده غذائی ودرمجاور مواد شیمیائی قرارگرفتن اعم ازسم پاشی،خوش بوکننده زدن،ازشوینده های تیزمثل وایتکس،جوهرنمک استفاده کردن و...</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" "><FONT color=#6600cc size=4 face="courier new,courier,monospace"></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#6600cc size=4 face="courier new,courier,monospace">قندوشکروغذاهای سردوتربرای افرادبلغمی وسوداوی،نارنگی،چیپس،پفک ،شیرینجات وماست وعدس ...مانع جذب وتولیدویتامین ب دربدن هستندوبرای افرادی که میگرن،نامنظمی دوره ماهانه،تشدیددرددردوره ماهانه،خونریزی شدیددارندمضراست وبایدبشدت بخصوص ازقندوشکروغذاهایی که فشاربرکبدمی آوردوسبب آنومی وکم خونی میشودپرهیزنمایندوافرادی که آرتروزدارندنبایدغذای سردوتر(به موضوع غذاهای سردوتروطبع بلغمی رجوع شود)زیاداستفاده نماینداینهاالزامابایدکشک باگردوبرای پیشگیری ازگرفتکی دست وپااستفاده نمایند.روغن زیتون داروی سوداوی مزاج هاست غذاهای گرم وخشگ مناسب میگرن،آسم وسرفه،دردقفسه سینه وپیشگیری ازسکته قلبی ومغزی است ناباروری وعفونت ریه وگلوبانمک چشیدن وعسل وغذاهای گرم وخشگ قابل پیشگیری است.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#6600cc size=4 face="courier new,courier,monospace">ویتامین ب وث محلول درآب هستند ودربدن ذخیره نمی شود هرروزباید مصرف شود،درصورت کاهش آن دربدن دچارناراحتی عصبی واختلالات روان تنی که درصفحه 2آمد وکاهش بینائی وکاهش شنوائی می شویم</FONT></SPAN></P></SPAN> text/html 2011-12-12T08:46:00+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی سخنرانی دكتر حسین روازاده درباره نمک http://ts20.mihanblog.com/post/29 <P><FONT color=#cc6600 size=4>نمك مانند آب یك ركن از 3 ركن اصلی تشیكل دهندة كرة زمین، جسم انسان و شیر مادر است. امروزه دو نوع نمك در دسترس مردم است:<BR><BR>1. نمك موجود در بازار (كلرور سدیم)،<BR><BR>2. نمكی كه از گذشتة دور «نمك طعام» خوانده شده و در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است.<BR><BR>از نمك در طول تاریخ همواره به نیكی یاد شده است و اگر امروزه بحث‌های ضدّ و نقیضی كه در مورد نمك گفته می‌شود مرتبط به نوع اوّل، نمك موجود در بازار است. </FONT></P> <DIV align=justify><BR><FONT color=#cc6600 size=4>براساس یك پروژة تحقیقاتی كه بر روی برخی نمك‌ها در «دانشگاه تهران» انجام گرفته است، چنین نتیجه‌گیری می‌شود كه براساس انجام یك سری تغییرات در ماهیّت نمك، تأثیرات مثبت نمك به علّت دستكاری كاملاً منفی گشته و زیان‌آور می‌شود. برای مثال همان‌گونه كه می‌دانیم نمك در طول تاریخ، عامل اُفت فشار بوده است، امّا امروزه بعد از اینكه نمك به نام تصفیه، داخل كارخانه نمك می‌شود، فشار خون را بالا می‌برد كه علّت اصلی آن، خارج كردن برخی عناصر بسیار مهم و كلیدی در نمك است. برخی موارد این تحقیق در كتاب همكاران محترم فوق تخصص قلب به نام «بِران والد» ویرایش هشتم، صفحة 1114 چنین آمده است: وجود منیزیم (mg)، كلسیم (Ca) و پتاسیم (k) به اندازة كافی در غذای مصرفی، عامل كاهش خون به مقدار 6/4 میلی‌متر جیوه در افراد فشار خونی و مقدار 5/2 میلی‌متر جیوه در انسان‌های عادّی است و مهم‌تـرین این عناصر منیزیم (mg) است كه مقدار آن در غذای مصرفی روزانه به حدّی كم است كه قابل ذكر نیست، امّا در نمك طعام به وفور یافت می‌شود.<BR><BR>رسول خدا(ص) فرمودند: «مَثَل من به اصحابم مانند مَثَل نمك به غذاست. همان طوری كه امّت من» جز به واسطة من اصلاح نمی‌شوند غذا نیز بدون نمك اصلاح نمی‌پذیرد. از دیدگاه رسول خدا(ص) نمك، اصلاح كنندة غذاست و اگر در غذا ریخته نشود، آن غذا صالح نشده و فاسد است. حضرت در حدیث دیگری می‌فرمایند: «هركس قبل و بعد از هرچیز نمك بخورد خداوند سیصد و سی نوع بلا را كه كمترینش جذام است از او برمی‌دارد.»1 <BR><BR>طبیعت نمك گرم و خشك است (به درجة سوم اوّل و سوم اوّل یا 7+ ، 7-) و عدم مصرف آن سردی و تری را به بدن و خصوصاً مغز حاكم می‌كند و به دنبال آن علاوه بر بسیاری از بیماری‌های جسمی كه به دلیل سردی و تری به بدن غلبه می‌كند بیماری‌های روانی مثل افسردگی و بی‌انگیزگی را بر فرد مسلّط می‌كند. طبق آمار در جوامعی كه مصرف نمك در آنها خیلی كم است مثل «ژاپن»، به رغم برخورداری از سطح رفاهی مناسب آمار خودكشی بالاست.<BR><BR>نمك از نظر منابع طبّ سنتی، برطرف كنندة بلغم، سودا و صفراست. خشك كننده و دفع كنندة رطوبت و بازكنندة انسداد است. اصلاح كنندة غذای سرد و نیكو كنندة طعم غذا، سبزی‌ و گوشت است و باعث شفافّیت پوست صورت شده، اشتها‌ آور می‌باشد.<BR><BR>در تحقیقی كه در دانشگاه تهران انجام شد نمك تصفیه نشده و دستكاری نشده یعنی «نمك دریا» (مانند نمك دریاچة ارومیه) حاوی اكثر ریز مغذّی‌های لازم بدن از جمله روی، ید، كلسیم، منیزیم و پتاسیم است. (در آخرین ویرایش‌های كتاب‌های مرجع بیماری‌های قلب و عروق جهت كنترل بهتر فشار خون به بیمار توصیه می‌شود رژیم حاوی كلسیم، منیزیم، پتاسیم فراوان مصرف نمایند و این در حالی است كه نمك طعام علاوه بر «Na» و «Cl» این عناصر را داراست. مصرف كافی كلسیم، منیزیم و پتاسیم در افرادی كه فشار خون ندارند 1 تا 5/2 میلی‌متر جیوه و در افراد با فشار خون بالا 5/2 تا 4/4 میلی‌متر جیوه فشار خون را كاهش می‌دهد.2<BR><BR>متأسفانه امروزه نمك موجود در طبیعت را به اسم تصفیه به تركیب كلر و سدیم تبدیل كرده و به آن ید اضافه می‌كنند و در واقع عناصر ارزشمند كلسیم، منیزیم و پتاسیم و روی را از آن جدا می‌كنند كه قطعاً چنین تركیبی جای نمك طعام را نمی‌گیرد، بلكه مصرف آن آسیب‌رسان نیز خواهد بود. خصوصاً اینكه منیزیم آن را به صفر تقلیل می‌دهند. جالب است بدانید كه دو عنصر پتاسیم و منیزیم از عناصر اصلی‌ای هستند كه بدن به آنها احتیاج بسیار دارد. در مورد اثرات پتاسیم در بدن می‌توان موارد زیر را بیان كرد:<BR><BR>1. پتاسیم كمك می‌كند تا غذای جذب شده به داخل سلول‌های بدن برود و مواد زائد از سلول‌ها خارج شود؛ 2. پتاسیم به انتقال پیام عصبی از سلولی به سلول دیگر كمك می‌كند؛ 3. پتاسیم با كمك سدیم، تعادل اسیدی و بازی را برقرار می‌كند؛ 4. پتاسیم با همكاری فسفر، اكسیژن را به مغز می‌رساند؛ 5. پتاسیم با همكاری كلسیم رابطة عصب و ماهیچه را تنظیم می‌كند.<BR><BR>كمبود پتاسیم نیز عامل بروز مشكلات زیر در بدن است: سكتة مغزی، مشكلات كلّیه، ناباروری، ضعف عمومی، بالا رفتن فشار خون و بالا رفتن میزان سدیم بدن. كمبود منیزیم نیز مشكلات بسیاری در بدن ایجاد می‌كند از جمله: آسم، بی‌اشتهایی، برخی سردردهای میگرنی، كندی رشد، تغییرات در نوار قلب، مشكلات نوروموسكولار (ماهیچه‌ای عصبی)، تشنّج، افسردگی، ضعف عضلانی، چوب شدن ماهیچه‌ها، رعشه، سرگیجه و ... .<BR>كمبود منگنز (mg) نیز عامل بروز مشكلات زیر است: كری، آسم، نرمی غضروفی، اختلال در رشد به علّت سوء تغذیه در غضروف، دررفتگی رباط، بیماری فكّ جابه‌جا شده (tmj)، حركات تكراری غیر ارادی، كارپال تونل سیندرم یا به اصطلاح امروزی چسبندگی در ناحیة مچ دست‌ها، تشنّج، ناباروری به علّت عدم تخمك‌گذاری در خانم‌ها و عدم ساخت اسپرم در مردها، كاهش قوة باء در هر دو جنس، كوتاه شدن استخوان‌های بلند ساق و بازو.<BR><BR>ید نیز كه از عناصر مهم و كلیدی در كاركرد غدّة تیروئید است به صورت تركیبات یدور یا یدید و یدات در نمك دریا وجود دارد و بدن به اندازة نیاز از ید جذب كرده و مازاد آن دفع می‌شود. نمك‌هایی كه به روش صنعی یددار می‌شوند باید در ظروف دربسته نگهداری شوند تا ید آن در محیط آزاد نشود و این در حالی است كه بهترین روش نگهداری نمك دریا كه حاوی ید نیز هست قرار دادن آن در كیسه‌های كتانی و یا محفظة چوبی است كه هوای آزاد به آن برسد تا ارزش غذایی آن به طور كامل حفظ شود. در نتیجه عدم مصرف نمك طعام به اندازة كافی می‌تواند منجر به این بیماری‌ها شود:<BR><BR>آسم، بی‌اشتهایی، برخی سردردهای میگرنی، كندی رشد، تغییرات در نوار قلبی، مشكلات ماهیچه‌ای عصبی، تشنّج، افسردگی، ضعف عضلانی، اسپاسم عضلانی، رعشه، سرگیجه، حركت پرش مادرزادی، نرمی غضروفی (Chondromalasia)، اختلال در رشد به دنبال اختلالات غضروفی (Chodrodystroply)، در رفتگی رباط‌ها، بیماری‌های فك، حركات تكراری غیر ارادی (تیك‌های عصبی)، سندروم تونل كارپال (CTS) یا چسبندگی در ناحیة مچ دست‌ها، ناباروری به علّت تخمك‌گذاری ضعیف در زنان و اسپرم‌سازی ضعیف در مردان، كاهش قوّة جنسی، كوتاه شدن استخوان‌های بلند ساق و بازو كه منجر به كوتاهی قد می‌شود. <BR><BR>از نمك طعام می‌توان برای ضدّعفونی كردن سبزی، كاهو و میوه استفاده كرد. از دیگر موارد استفادة نمك می‌توان در موادّ غذایی مانند تخم‌مرغ، خنثی‌سازی اثرات منفی بلغم در غذا را نام برد. همچنین استنشاق روزانة محلول آب جوشیدة سرد شده و نمك طعام از بسیاری از عفونت‌های گوش، حلق، بینی و سینوزیت جلوگیری می‌كند.<BR><BR>در هر گرم بزاق دهان انسان حدّاقل یكصدهزار میكروب وجود دارد؛ خصوصاً میكروب‌هایی كه معده را آزرده می‌كنند كه مصرف نمك طعام قبل از خوردن هرچیز باعث كاهش این میكروب‌ها می‌شود. همچنین مزمزه كردن نمك قبل از غذا باعث ترشّح بزاق شده، حفرة دهان را برای جویدن و هضم بهتر غذا آماده می‌كند.<BR>توصیه به مصرف نمك بعد از غذا نیز از معجزات كلام رسول خداست. چهار مزة اصلی غذاها، شوری، تلخی، ترشی و شیرینی است. مصرف غذاهای ترش و شیرین و تلخ به دلیل ایجاد تغییرات شیمیایی در حفرة دهان و دندان‌ها از عوامل فساد دندان‌ها هستند. نمك كه از نظر شیمیایی PH خنثی (بافری) دارد، می‌تواند اثر اسیدی و قلیایی غذاهای شیرین و ترش را خنثی كرده و با غلبه بر هر نوع مزة دیگر از پوسیدگی دندان جلوگیری كند. توصیه می‌شود بعد از خوردن هرچیزی حتماً مقدار كمی نمك (همان‌قدر كه بین انگشت سبابه و شصت قرار می‌گیرد) میل كنید.<BR><BR>از نمك طعام برای ضدّعفونی كردن سبزیجات، میوه‌ها و كاهو استفاده می‌شده است. همچنین از نمك به عنوان نرم كنندة لباس و پرز گیرنده، می‌توان به روش زیر استفاده كرد: برای از بین بردن الكتریسیته ساكن لباس‌ها، بعد از شست‌و‌شو، آنها را در آب نمك بخوابانید. <BR><BR>نمك مناطق اقلیم‌های جغرافیایی مختلف، خواصّ متفاوتی دارد و مخلوط كردن آنها كار مفیدی است كه مردم از دیرباز این كار را انجام می‌دادند و در مسافرت‌ها، نمك شهر و دیار خودشان را به عنوان سوغات هدیه می‌كردند. آن سنگی كه از دیرباز هم‌چنان در زبان عامیانه مردم به عنوان حدّاقل سوغات باقی مانده است، «سنگ نمك» است.<BR><BR>در ایران، نمك‌ «آران كاشان»، «دریاچة قم»، «فردوس مشهد» و چشمه‌های «طالقان» و «الموت» از بهترین انواع نمك طعام است كه مخلوط آنها حاوی بسیاری از ریز مغذّی‌های ضروری بدن است.<BR><BR>به عنوان نكتة دل‌نشین آخر یادمان باشد كه حضرت امیرالمؤمنین(ع) اكثر اوقات نان و نمك میل می‌فرمودند و نمك را در جایگاه یك خورش كامل قرار می‌دادند.<BR>امام باقر(ع) می‌فرمایند: «اگر مردم می‌دانستند كه در نمك چه خواصّی هست خود را جز با آن مداوا نمی‌كردند.» <BR>رسول خدا(ص) فرمودند: «هركس قبل و بعد از هر چیز نمك بخورد خداوند سیصد و سی‌ نوع بلا را كه كمترینش جذام است از او بر می‌دارد.»<BR>حضرت علی(ع) نیز می‌فرماید: «هركس غذا را با نمك آغاز كند هفتاد درد و دردهای بسیار دیگری كه كسی جز خداوند آنها را نمی‌داند از وی دور می‌نماید.» «اگر در سفره‌ای نمك طعام نباشد، ملائكه حاضر نمی‌شوند، صحّت بدن وجود ندارد و سفره بركت نخواهد داشت.»<BR><BR>امام صادق(ع) می‌فرماید: «هركس بر نخستین لقمه از غذای خود، نمك بپاشد كك و مك صورت او از میان می‌رود.» <BR>اكنون چند اصطلاح را در فرهنگ خودمان بازبینی كنیم:<BR><BR>نمك‌شناسی: كسی كه الطاف یا لطف بندة خدا را قدرشناس نباشد؛ چنین فردی با افرادی كه در مورد نمك آشنایی ندارد، مقایسه و گفته می‌شود: فلانی «نمك‌نشناس» است. <BR><BR>نمك‌گیر شدن: یعنی آن‌قدر هدیة نمك ارزش والایی در فرهنگ ما داشته است كه هرگونه هدیه‌ای هر چه بزرگ با نمك مقایسه شده یا هر نوع خوراكی كه به فردی تعارف شود با نمك‌گیر شدن مقایسه می‌شود: نمك پروردة شما هستم، نمك خوردی نمك‌دان را شكستی یا نمك او را خورده‌ام و نمی‌توانم به او خیانت كنم.<BR>باید در جامعه كاری كنیم كه مردم از همة نقاط كشور نمك داشته باشند و مخلوط كنند و بخورند. در گذشته اگر كسی از شهری به شهر دیگر برای مهمانی می‌رفته مثلاً از «چهارمحال بختیاری» به طالقان می‌رفته است، حتماً باید نمك شهر خود را برای میزبان می‌برد. چنانچه به محض ورود میزبان به دست مهمان نگاه می‌كرد كه اگر نمكی به همراه نداشته به شوخی هم كه شده می‌گفت: بشكند دستی كه نمك ندارد.<BR>نمك خوب چیست؟<BR><BR>&nbsp;هر نمكی كه به طور سنّتی در سراسر كشور تسویّه و تهیّه می‌شود خوب است؛ یعنی همان نمكی كه برای یكدیگر هدیه می‌بردند. هنوز هم هستند كسانی كه این كار را می‌كنند و اگر غفلت كنیم آنها هم مثل بقیه موارد دانش، این علم را با خود می‌برند و ما باید هزینة سنگین برایش بپردازیم.<BR>نمك سالم باید حاوی ید باشد كه به دو شكل می‌تواند وجود داشته باشد:<BR><BR>1. یُدر= یدید 2. یدات<BR>اغلب كشورها به دلایلی كه از حوصلة این مقاله خارج است از یدات استفاده می‌كنند. واحد اندازه‌گیری ید (PPM) می‌باشد كه بهترین دُز یا مقدار آن زمانی است كه كمتر از 2 واحد (PPM) باشد حالا شاید نظرها كمی هم متفاوت باشد. برخی می‌گویند 5-4 واحد. ما دو نوع نمك در بازار داریم یكی نمك‌هایی كه از راه شیمیایی ید‌دار شده‌اند و دیگری نمك طعام دریاچه كه به صورت طبیعی ید در تركیب آن وجود دارد.<BR><BR>ید طبیعی، محیط را آلوده نمی‌كند و اگر بدن نیاز به آن نداشته باشد به راحتی از بدن دفع می‌شود و كسانی كه ید زیادی دارند&nbsp; یا نیاز به ید ندارند می‌توانند به راحتی از آن استفاده كنند. ولی نمك‌هایی كه به صورت صنعتی یددار می‌شوند به سختی در آب حل می‌شوند كه این مسئله نشان دهندة ناخالصیِ شدید و یكنواخت نبودن ید درون آنهاست و این موضوع خیلی خطرناك است و دوم اینكه مقدار ید شیمیایی موجود در آن به جای حدّاكثر PPM2/4، 3/76 و 4/36 PPM است.<BR>كلسیم (Ca) موجود در نمك‌های بازار حدود 36 و 144 PPM است و كلسیم (Ca) موجود در نمك طعام در برخی موارد به طور باور نكردنی حدود 879 PPM و آهن (Fe) در نمك طعام 2/1 واحد است و در نمك‌های تصفیه شده صفر است.<BR><BR>منیزیم كه یك عنصر اساسی در بدن است و كمبود آن موجب آسم، بی‌اشتهایی، برخی سردردهای میگرنی، كندی رشد، تغییرات در نوار قلب، مشكلات ماهیچه‌ای عصبی، تشنّج، افسردگی، ضعف عضلانی، رعشه و سرگیجه می‌شود. جالب است بدانید كه در نمك دریا 484 واحد PPM منیزیم وجود دارد.<BR>منگنز موجود در نمك طعام 022/1 واحد PPM است در حالی كه این مادّه در نمك‌های تصفیه شده صِفر است.</FONT></DIV><A href="http://ravazadeh.blogfa.com/post-61.aspx"></A> text/html 2011-12-12T08:29:48+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی محیط ضد سرطان بخش دوم: بازگشت به غذاهای سالهای گذشته http://ts20.mihanblog.com/post/28 <P><FONT color=#999900 size=3>ژن های ما هنوز علائم تکامل چند صد هزار سال پیش را با خود دارند. در آن زمان انسان شکارچی و انبار کننده غذا بوده است. در طول زمان نیاکان ما با این ژنها و مخصوصاً منابع غذایی سازش پیدا کرده اند، و از آن زمان نیز تغییر زیادی در آنها حاصل نشده است. (23) امروزه نیز بدن ما غذاهایی را می طلبد که آن زمان آنها را پس از شکار و انبار سازی به مصرف می رساند. آن غذاها شامل مقدار زیادی میوه و سبزی بودند و گهگاه هم گوشت یا تخم پرنده های وحشی. پس، توازنی بین اسیدهای چرب ضروری (امگا-6 و امگا-3) وجود داشت و اندکی هم شکر، در حالیکه اصلاً توام با آرد نبود. تنها منبع شکر تصفیه شده برای نیاکان ما عسل بود، آنها غلات و شیر نمی خوردند.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>امروزه 56 درصد کالری روزانه ما از سه منبع تأمین می شود که در هنگام تکامل ژنهای ما وجود نداشتند: (24)</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#999900 size=3>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکر تصفیه شده: نیشکر، چغندر، شربت ذرت و غیره</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرد سفید: نان سفید، خمیر سفید و غیره</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روغن های گیاهی: لوبیای ژاپنی، آفتابگردان، ذرت و چربی های ترانس.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>این سه منبع اصلاً حاوی پروتئین، ویتامین و مواد معدنی یا اسیدهای چرب امگا 3 که برای عملکرد بدن ضروریست نمی باشند. در عوض سوختی مستقیم برای رشد سرطانی هستند.</FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#999900 size=3>سرطان از نیشکر تغذیه می کند </FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#999900 size=3>مصرف شکر سر به فلک زده است. حداکثر 2 کیلو گرم عسل در سال در عصر حجر و 5 کیلو گرم در 1830 و در پایان قرن بیستم 70 کیلو گرم.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>اتو هنریش وابرگ</FONT><A href="#_edn1"><FONT color=#999900 size=3>[i]</FONT></A><FONT color=#999900 size=3> برای کشف خود که نشان داد متابولیسم تومورهای خطرناک به مقدار زیادی وابسته به مصرف گلوکز می باشد، جایزه نوبل را دریافت کرد. گلوکز شکل هضم شده شکر در بدن است. در واقع اسکن PET که برای شناسایی سرطان بکار می رود برخی نواحی از بدن را که گلوکز بیشتری مصرف می کنند، شناسایی و اندازه گیری می کند. اگر مشخص شود ناحیه ای خاص مقدار زیادی شکر مصرف می کند به احتمال زیاد سرطان همانجا است. هنگامی که شکر یا غذاهای ساخته شده با آرد سفید را که حاوی مواد قندی با انکس بالا است مصرف می کنیم، سطح گلوکز خون به سرعت بالا می رود و بدن بلافاصله یک وعده انسولین ترشح می کند تا گلوکز وارد سلول شود. ترشح انسولین همراه با ماده دیگری بنام IGF می باشد که فاکتور رشد انسولین (شبه انسولین) است و نقش آن برانگیختن رشد سلولی است. بطور خلاصه شکر بافت ها را تغذیه کرده و آنها را وادار به رشد سریع می نماید. انسولین و شبه انسولین یک اثر عمومی دیگر نیز دارند و آن تشدید فاکتورهای التهاب است. این موضوع سبب مکانیسمی جهت باروری تومور تلقی می شود.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>امروزه می دانیم انسولین بالا و ترشح شبه انسولین نه تنها رشد سلولهای سرطانی را باعث می شوند، بلکه به بافتهای مجاور نیز هجوم می آورند. پژوهشگران نشان دادند که پس از تزریق سلولهای سرطان پستان به موش و تحریک سیستم انسولین موش با شکر، شیمی درمانی کمتر مؤثر است، پس به کلاس جدیدی از داروها نیاز است تا سطح انسولین و شبه انسولین را کاهش دهد.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>بدون اینکه در انتظار اینگونه داروها باشیم، ما می توانیم مصرف شکر و آرد سفید را قطع کنیم. ثابت شده است که کاهش مصرف این دو ماده غذایی تأثیر سریعی روی سطح انسولین و شبه انسولین خون دارد. این کاهش مصرف تأثیر دیگری نیز دارد و آن اینکه پوست بدن سالمتر خواهد بود.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>وجود یک ارتباط بین سطح قند خون و التهاب ممکن است بعید به نظر برسد. چگونه شکلات، یک قاشق شکر در فنجان قهوه یا یک باریکه نان سفید با مربا می توانند روی فیزیولوژی بدن اثر بگذارند؟ این رابطه به وضوح آشکار است بطوریکه بدنبال مصرف آنها جوش در پوست بدن ظاهر می شود.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>دکتر لورن کوردین، پژوهشگر مواد غذایی در دانشگاه کلورادو است. وقتی او گفته بود که گروه های جمعیتی معینی وجود دارند که روش زندگی آنها با ما متفاوت است و بین آنها آکنه یا جوش وجود ندارد (این عارضه به علت التهاب در لایه اپیدرم پوست بوجود می آید)، وی بر آن شد که تحقیق کند چگونه چنین امری ممکن است. جوش یا آکنه 80 تا 95 درصد بزرگسالان غربی را گرفتار می کند. کوردین برای پژوهش خود تیمی از پزشکان بیماریهای پوستی را برای معاینه 1200 بزرگسال انتخاب شده از جزایر کیتاوان در گینه نو و 130 نفر از بومیان آچه که بصورت ایزوله در پاراگوئه زندگی می کردند، بهمراه خود برد. در این دو گروه هیچگونه جوش در صورت یافت نشد. نتیجه این تحقیق در مجله Archives of Dermatology چاپ شده و این افراد مانند نیاکان ما فاقد شکر و آرد سفید بوده و بنابراین انسولین و شبه انسولین بالا در خونشان وجود ندارد.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>در استرالیا پژوهشگران، تعدادی بزرگسالان را متقاعد کردند تا شکر و آرد را به مدت سه ماه از رژیم غذاییشان حذف کنند. ظرف چند هفته انسولین و شبه انسولین خونشان کاهش یافت و همچنین جوش های صورتشان نیز برطرف گردید.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>در نیمه قرن بیستم ترکیب جدیدی از شکر ظاهر شد و مانند علف هرز در رژیم غذایی غربی ها وارد شد: سیروپ یا شربت با قند بالا (ترکیبی از فروکتوز و گلوکز) که از ذرت گرفته می شود. بدن ما با شکر مشکل داشت، حالا این شربت هم به عنوان غذای آماده و همه جا حاضر، ما را در خود غرق کرد. نحوه فرآوری این شربت دیگر نمی تواند به مدت طولانی تحت تأثیر انسولین ترشح شده در بدن باشد، یا حداقل بدون اثر جانبی باشد. بعد از آن تبدیل به ماده ای سمّی می شود.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>دلیل موجهی وجود دارد که باور کنیم شکر عامل همه گیری سرطان است، چرا که با افزایش انفجاری انسولین و شبه انسولین در بدن ما رابطه دارد. از موشهایی که سلول سرطان پستان به آنها تزریق شده بود برای مقایسه رشد تومور براثر غذاهای مختلف با درصد قند متفاوت استفاده شد. پس از دو و نیم ماه، دو سوم (شانزده) از بیست و چهار موش که قند خونشان همیشه بالا بود، در مقایسه با یک موش که غذا با قند پایین دریافت می کرد، مردند. واضح است که این آزمایش را نمی توان روی انسان انجام داد، اما مقایسه آسیایی ها و غربی ها نتیجه ای شبیه به این را بدست می دهد: کسانی که رژیم آسیایی کم شکر دارند پنج تا ده بار کمتر از کسانیکه رژیم غنی از شکر دارند، به سرطانهای وابسته به هورمون دچار می شوند و این بحث دومی درباره اکثر کشورهای صنعتی صادق است.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>بعلاوه آنهایی که دیابت دارند (دیابت با قند خون بالا مشخص می شود) دارای ریسک بالاتر از متوسط برای ابتلا به سرطان می باشند. دکتر سوزان هانکینسون، از مدرسه پزشکی هاروارد در یک پژوهش امریکایی-کانادایی نشان داد که گروهی از زنان زیر پنجاه سال و آنهایی که بیشترین شبه انسولین را در خونشان داشتند هفت بار بیشتر از آنهایی که دارای کمترین مقدار شبه انسولین بودند به سرطان پستان مبتلا می شدند. تیم دیگری از پژوهشگران دانشگاه هاروارد و مک گیل در کانادا به نتیجه مشابهی برای سرطان پروستات رسیدند: ریسک سرطان در مردان با بالاترین سطح شبه انسولین، 9 بار بیشتر از دیگران بود. پژوهشهای دیگر نشان می دهند، همین نتایج در مورد قند خون بالا و سرطانهای پانکراس، روده، تخمدان صادق است.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>تمام دانش پزشکی به این امر اشاره می کند: کسانی که می خواهند خود را در برابر سرطان حفظ کنند، باید بطور جدی مصرف شکر و آرد را کم کنند. این یعنی نوشیدن قهوه بدون شکر و همچنین یک یا دو دسر در هفته. برای میوه ها مادام که با شکر یا شربت شیرین نشده اند منعی نیست. راه، دیگر انتخاب مواد طبیعی دیگر بجای شکر می باشد که گلوکز خون یا انسولین را بالا نمی برند.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>خوردن نان های چند غله (آرد مخلوط شده با جو دو سر، چاودار، کتان و غیره) برای کاستن از زیان گندم ضروریست. همچنین می توان نانی که از خمیر مایه سنتی یا خمیر ترش درست شده به جای نانی که در نانوایی ها با خمیر مایه صنعتی درست می شود و قند نان را افزایش می دهد، استفاده کرد. به همین دلیل از برنج سفید معمولی باید اجتناب کرد و آنرا با برنج سفید یا قهوه ای باسماتی جایگزین نمود، چرا که اندکس قند این برنج ها کمتر است. از همه مهمتر همانگونه که در فصل غذاهایی که با سرطان می جنگند ذکر شده خیلی بهتر است که از سبزی و دانه ها مانند باقلا، نخود، لوبیا، عدس استفاده شود که نه تنها اندکس قند آنها پایین است، بلکه نیروی حاصل از انرژی شیمیایی نباتی موجود در آنها نیز قدم به قدم با رشد سرطانی می جنگد.</FONT></P> <P><FONT color=#999900 size=3>اجتناب از انرژی شیمیایی و اسنک بین وعده های غذایی ضروریست. وقتی شیرینی یا نوع دیگری از شکر بین غذاها مصرف شود، چیزی نمی تواند جلوی افزایش انسولین را سد کند. فقط در ترکیب با دیگر غذاها خصوصاً سبزیها یا فیبرهای میوه یا چربی های خوب مثل روغن زیتون یا کره ارگانیک است که جذب شکر کم و پیک انسولین پایین می آید. بهمین ترتیب برخی مواد مثل پیاز، سیر، ذغال اخته، آلبالو، گیلاس و تمشک قند خون را کاهش می دهند.</FONT></P><A class=contentpagetitle href="/fa/content/ehyaye-salamat-article/general-articles/3942-1390-08-09-15-54-07.html"></A> text/html 2011-12-12T08:28:21+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی بدون شرح !!! طنز و داستان گاو بودن http://ts20.mihanblog.com/post/27 <DIV id=posttitle><A href="http://asheghbiseda.mihanblog.com/post/263"><B>فوایـد گـاو بـودن !</B></A></DIV> <DIV id=postbody> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/r3c9b562zvvcndmwm.gif" width=520 height=375></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>معلمی از دانش آموزانش خواست "فواید گاو بودن" را بنویسند و نوشته ای که در زیر می خوانید تمام و کمال انشای آن دانش آموز است:</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><BR>با سلام خدمت معلم عزیزم و عرض تشکر از زحمات بی دریغ اولیاء و مربیان مدرسه که در تربیت ما بسیار زحمت میکشند و اگر آنها نبودند معلوم نبود ما الان کجا بودیم.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>اکنون قلم به دست میگیرم و انشای خود را آغاز می کنم.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>البته واضح و مبرهن است که اگر به اطراف خود بنگریم در می یابیم که گاو بودن فواید زیادی دارد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>من مقداری در این مورد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که مهمترین فایده ی گاو بودن این است که آدم دیگر آدم نیست. بلکه گاو است.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هرچند که نتیجه گیری باید در آخر انشاء باشد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>بیایید یک لحظه فکر کنیم که ما گاویم. ببینیم چقدر گاو بودن فایده دارد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>مثلا در مورد همین ازدواج که این همه الان دارند راجع به آن برنامه هزار راه رفته و نرفته و برگشته درست می کنند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاو مادری نگران ترشیده شدن گوساله اش نیست.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>همچنین ناراحت نیست اگر فردا پسرش زن برد، عروسش پسرش را از چنگش در می آورد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>وقتی گاوی که پدر خانواده است میخواهد دخترش را شوهر دهد، نگران جهیزیه اش نیست.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>نگران نیست که بین فامیل و همسایه آبرو دارند. مجبور نیست به خاطر این که پول جهاز دخترش را تهیه نماید برای صاحبش زمین اضافه شخم بزند، یا بدتر از آن پاچه خواری کند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گوساله های ماده مجبور نیستند که با هزار دوز و کلک دل گوساله های نر را به دست بیاورند تا به خواستگاریشان بیایند، چون آنها آنقدر گاو هستند که به خواستگاری آنها بروند، از طرفی هیچ گوساله ماده ای نمیگوید که فعلا قصد ازدواج ندارد و میخواهد ادامه تحصیل دهد. تازه وقتی هم که عروسی می کنند اینهمه بیا برو، بعله برون، خواستگاری، مهریه، نامزدی، زیر لفظی، حنا بندان، عروسی، پاتختی، روتختی، زیر تختی، ماه عسل، و زبونم لال طلاق و طلاق کشی و... ندارند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><BR>گاوها حیوانات نجیب و سر به زیری هستند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>آنها چشمهای سیاه و درشت و خوشگلی دارند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>شاعر در این باره میگوید :</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>سیه چشمون چرا تو نگات دیگه اون همه صفا نیست</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>سیه چشمون بگو نکنه دلت دیگه پیش ما نیست</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی نگران کرایه خانه اش نیست.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>نگران نیست نکند از کار اخراجش کنند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گاوها آنقدر عاقلند که میدانند بهترین سالهای عمرشان را نباید پشت کنکور بگذرانند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گاوها بخاطر چشم و همچشمی دماغشان را عمل نمی کنند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>شما تا حالا دیده اید گاوی دماغش را چسب بزند؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>شما تا حالا دیده اید گاوی خط چشم بکشد؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گاوها حیوانات مفیدی هستند و انگل جامعه نیستند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>شما تاکنون یک گاو معتاد دیده اید؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گاوی دیده اید که سر کوچه بایستد و مزاحم ناموس مردم شود؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>آخر گاوها خودشان خواهر و مادر دارند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>ما از شیر، گوشت، پوست، حتی روده و معده ی گاو استفاده می کنیم.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>آقای ... معلم خوب ما گفته که از بعضی جاهای گاو در تهیه همین لوازم آرایش خانم ها که البته زشت است استفاده می شود.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>ما حتی از دستشویی بزرگ گاو (پشگل) هم استفاده می کنیم.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>تا حالا شما گاو بیکار دیده اید؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>آیا دیده اید گاوی زیرآب گاو دیگری را پیش صاحبش بزند؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>تا حالا دیده اید گاوی غیبت گاو دیگری را بکند؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>آیا تا بحال دیده اید گاوی زنش را کتک بزند ؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>یا گاو ماده ای شوهر خواهرش را به رخ شوهرش بکشد؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>و مثلا بگوید از آقای فلانی یاد بگیر. آخر توهم گاوی؟! فلانی گاو است بین گاوها.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>تازه گاوها نیاز به ماشین ندارند تا بابت ماشین 12 میلیون پول بدهند و با هزار پارتی بازی ماشینشان را تحویل بگیرند و آخرش هم وسط جاده یه هویی ماشینشان آتش بگیرد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی آنقدر گاو نیست که قلب دیگری را بشکند. البته شاعر باز هم در این مورد شعری فرموده است :<BR>گمون کردی تو دستات یه اسیرم</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>دیگه قلبم رو از تو پس میگیرم</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>دیده اید گاو نری به خاطر بدست آوردن ثروت پدر گاو ماده به او بگوید : "عاشقت هستم"؟! سرت سر شیر است و دمت دم پلنگ؟!</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>دیده اید گاو پدری دخترش را کتک بزند؟!</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گاوها در جامعه شان فقر ندارند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گاوها اختلاف طبقاتی ندارند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>آنها شرمنده زن و بچه شان نمی شوند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>رویشان را با سیلی سرخ نگه نمیدارند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی غصه ی گاوهای دیگر را نمی خورد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی غمباد نمی گیرد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی رشوه نمی گیرد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی اختلاس نمی کند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی آبروی دیگری را نمی ریزد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی خیانت نمی کند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی دل گاو دیگر را نمی شکند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی دروغ نمی گوید.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی آنقدر علف نمی خورد که از فرط پرخوری تا صبح خوابش نبرد در حالی که گاو طویله کناریشان از گرسنگی شیر نداشته باشد تا به گوساله اش شیر بدهد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی گاو دیگر را نمی کشد.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هیچ گاوی...</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>اگر بخواهم هنوز هم در مورد فواید گاو بودن بگویم، دیگر زنگ انشاء می خورد و نوبت بقیه نمی شود که انشایشان را بخوانند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>اما</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>به نظر من مهمترین فایده گاو بودن این است که دیگر آدم نیستید ...</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>لباس ما از گاو است، غذایمان از گاو، شیر و پنیر و کره و خامه ... همه از گاو</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>ولی با همه منافع یادشده هیچ گاوی نگفت : من ... بلکه گفت: مـــــــــااااااا</SPAN></B></P></DIV> text/html 2011-12-12T08:25:03+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی وقتی یک نوشابه می خوریم: http://ts20.mihanblog.com/post/26 <STRONG><FONT color=#ff0000 size=5><BR></FONT></STRONG> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><SPAN><STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN></FONT></FONT><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><SPAN><STRONG>۱۰ دقیقه بعد</STRONG>&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><SPAN>۱۰ &nbsp;قاشق چای‌خوری شکر وارد بدن‌تان می‌شود. می‌دانید چرا با وجود خوردن این حجم&nbsp;شکر دچار استفراغ نمی‌شوید؟ چون اسید فسفریک، طعم آن را کمی می‌گیرد و شیرینی‌اش را&nbsp;خنثی می‌کند. </SPAN></FONT></FONT><SPAN><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">20 دقیقه بعد:</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;قند خون‌تان بالا می‌رود و منجر به ترشح ناگهانی و یک‌جای انسولین می‌شود. کبدتان شروع می‌کند به تبدیل قند به چربی تا قند خون، بیشتر از این بالا نرود. </FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">40 دقیقه بعد : </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">حالا دیگر جذب کافئین کامل شده؛ مردمک‌های‌تان گشاد می‌شود، فشار خون‌تان بالا می‌رود و در پاسخ به این حالت، کبدتان قند را به داخل جریان خون رها می‌کند. گیرنده‌های آدنوزین مغز حالا بلوک می‌شوند تا از احساس خواب‌آلودگی جلوگیری کنند. </FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">45 دقیقه بعد : </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">ترشح دوپامین افزایش پیدا می‌کند و مراکز خاصی در مغز، که حالت سرخوشی ایجاد می‌کنند، تحریک می‌شوند. این همان مکانیسمی است که در مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشی می‌شود. </FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بعد از 60 دقیقه :</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;اسید فسفریک موجود در نوشابه، داخل روده کوچک، به کلسیم، منیزیم و روی می‌چسبد. متابولیسم بدن افزایش پیدا می‌کند. میزان بالای قند خون و شیرین‌کننده‌های مصنوعی، دفع هرچه بیشتر کلسیم را از طریق ادرار باعث می‌شوند. </FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مدتی بعد : </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">کافئین در نقش یک داروی مدر (ادرارآور) وارد عمل می‌شود. حالا دیگر کلسیم و منیزیم و رویی که قرار بود جذب بدن شود، بیش از پیش از طریق ادرار دفع می‌شود و به همراه آن مقادیر زیادی آب، سدیم و دیگر الکترولیت‌ها نیز از دست می‌رود. </FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مدتی بعدتر : </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">کم‌کم آن غوغایی که در بدن‌تان ایجاد شده بود فروکش می‌کند و نوبت به افت قند می‌رسد. در این مرحله یا خیلی حساس و تحریک‌پذیر می‌شوید یا خیلی کرخت و بی‌حال. حالا دیگر تمام آن آبی را که از طریق نوشابه وارد بدن خود کرده بودید، دفع کرده‌اید؛ آبی که می‌شد به جای اسید و کافئین و شکر، حاوی مواد مفیدی برای بدن‌تان باشد. تا چند ساعت بعد اثر کافئین هم از بین می‌رود و شما هوس یک نوشابه دیگر می‌کنید.</FONT><BR><A href="http://danesh1000.persianblog.ir/"><FONT color=#2c7ea9 size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">نوشابه‌خورترین ملت جهان</FONT></A><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> </FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">سرانه مصرف نوشابه‌های گازدار در ایران </FONT></SPAN><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><SPAN>۴۲ لیتر است. با مقایسه این آمار با آمار دیگر کشورهای جهان به این نتیجه وحشتناک می‌رسیم که ما در سرانه مصرف نوشابه‌هاى گازدار مقام اول را در جهان پیدا کرده‌ایم. برای این که بیشتر وحشت کنید، بد نیست بدانید که: </SPAN></FONT></FONT><SPAN><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">میانگین مصرف نوشابه‌های گازدار در دنیا برای هر فرد 10 لیتر است-</FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">- در بیست سال اخیر، مصرف نوشابه هاى گازدار در کشور، نزدیک به </FONT></SPAN><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><SPAN>۱۵ درصد رشد داشته است.</SPAN></FONT></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 16pt"><BR></SPAN><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><SPAN>- طبق آمار، ۹۰ درصد کودکان ۲۴ ماهه تا ۱۲ ساله کشورمان، روزانه حداقل یک بار پفک و نوشابه مصرف کرده‌اند. </SPAN></FONT></FONT><SPAN><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">- 25 درصد از کودکان ایرانى به نوعی با سوءتغذیه دست‌به‌گریبانند. </FONT><BR><FONT size=2 face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">- یک‌سوم از مرگ‌ومیرهای کشور به علت بیماری‌های قلبی‌عروقی است که یکی از عوامل اصلی بروز آن، تغذیه غلط است</FONT><BR><FONT size=2 face="Times New Roman"><STRONG>منبع: </STRONG></FONT></SPAN><SPAN><FONT size=2 face="Times New Roman"><STRONG>3tereha.net</STRONG></FONT><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN> </P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>یازده خاصیت نوشابه ها:</STRONG></FONT></P> <HR align=center color=#c0c0c0 SIZE=1 width="70%"> <P></P> <DIV class=posttitle>&nbsp;&nbsp; </DIV> <DIV align=justify>البرز: همه ما شنیده‌ایم كه نوشابه‌های گازدار برای سلامتی مضر است.<BR>اما آیا می‌دانید:</DIV> <DIV align=justify><BR>- در بسیاری از ایالتهای آمریكا، مامورین پلیس راه دو گالن كوكاكولا در صندوق‌عقب ماشینشان دارند تا در صورت تصادف رانندگی، خون را با كمك آن از جاده پاك كنند ؟&nbsp;</DIV> <DIV align=justify>- اگر تكه‌ای از گوشت گاو را در یك كاسه كوكاكولا قراردهید، پس از دو روز ناپدید می‌شود.</DIV> <DIV align=justify><BR>- برای تمیز كردن توالت: یك قوطی كوكاكولا را داخل كاسه توالت بریزید و یك ساعت صبر كنید ، سپس با آب پر فشار بشویید. اسید سیتریك موجود در كوكاكولا لكه‌ها را از سطوح چینی می‌زداید. </DIV> <DIV align=justify>- برای برطرف‌كردن لكه‌های زنگ از سپر آب‌كرم كاری شده اتومبیل ؛&nbsp;سپر را با یك تكه كاغذ (فویل) آلومینیوم مچاله‌شده آغشته به كوكاكولا بسایید.</DIV> <DIV align=justify><BR>- برای تمیز كردن فساد قطبهای باتری اتومبیل ؛ یك قوطی كوكاكولا را روی قطبها بریزید تا با قلیان كردن، آن را تمیز كند. <BR>- برای شل كردن پیچ و مهره‌های زنگ زده ؛&nbsp;تكه‌ای پارچه را كه در كوكاكولا خیس شده است برای چند دقیقه بر روی پیچ و مهره قرار دهید.</DIV> <DIV align=justify><BR>- برای پختن گوشت ران آبدار ؛&nbsp;یك قوطی كوكاكولا را داخل ماهی‌تابه خالی كنید، گوشت را لای كاغذ آلومینیوم بپیچید و داخل ماهی‌تابه بپزید. سی دقیقه قبل از اتمام پخت، كاغذ آلومینیوم را باز كنید، و آب گوشت را با كوكاكولای داخل ماهی‌تابه مخلوط كنید تا سس قهوه‌ای رنگ عالی‌ای به دست آید.</DIV> <DIV align=justify><BR>- برای پاك كردن چربی از لباسها ؛&nbsp;یك قوطی كوكاكولا را داخل ماشین‌لباسشویی پر از لباسهای چرب خالی كنید، پودر لباسشویی اضافه كنید و ماشین را روی دور عادی روشن كنید. كوكاكولا به تمیز شدن لكه‌های چربی كمك می‌كند. </DIV> <DIV align=justify>- كوكاكولا همچنین بخار آب&nbsp;را از روی شیشه جلوی اتومبیل تمیز می‌كند. (در مناطق سرد و مرطوب، مثل Midwest درشمال ایالات متحده آمریكا، گاهی اوقات شیشه جلوی اتومبیل از بیرون بخار می‌كند كه با برف‌پاك‌كن پاك نمی‌شود.&nbsp;</DIV> <DIV align=justify>و جهت اطلاع شما: <BR>- ماده موثر كوكاكولا اسید فسفریك با PH برابر 2.8 است. اسید فسفریك ناخن را در مدت حدود ۴ روز حل می‌كند. همچنین كلسیم را از استخوانها می‌زداید و عامل اصلی افزایش روز‌آفزون پوكی استخوان است.</DIV> <DIV align=justify><BR>- برای حمل محلول كوكاكولا (محلول غلیظ شده) ، كامیونهای حامل باید از علامتهای ویژه 'مواد خطرناك' كه برای حمل مواد به‌شدت خوردنده در نظر گرفته شده است استفاده كنند. (یك&nbsp;دستگاه از این کامیونها&nbsp;-&nbsp;چندی پیش&nbsp;در سد قشلاق اطراف سنندج كه آب شرب این شهر را تامین می‌كند، سقوط كرد. ) </DIV> <DIV align=justify>- توزیع‌كنندگان كوكاكولا بیش از ۲۰ سال است كه از كوكاكولا برای تمیز كردن موتور كامیونهای خود استفاده می‌كنند.&nbsp;</DIV><SPAN style="COLOR: rgb(30,144,255); FONT-WEIGHT: bold">حالا یك سوال: یك لیوان آب میل دارید یا كوكاكولا؟</SPAN> text/html 2011-12-12T08:24:04+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی کبابی های با اجاق گاز سوز سرطان زا هستند http://ts20.mihanblog.com/post/25 <FONT color=#339999 size=3>به گزارش خبرنگار جامعه جهان، جدیداً مد شده است که کبابی ها بساط منقل و ذغال را جمع کردند و از فر متصل به گاز شهری برای کباب کردن گوشت ها استفاده میکنند. این روش باعث می شود که گاز متان نیمسوز جایگزین گرمای ذغال شود و تولید این گاز اثرات نامطلوبی را بر روی سیستم بدنی افراد در پی خواهد داشت.&nbsp;<BR><BR>در طریقه این نوع پخت، شعله گاز اجاق آنها به رنگ ترکیبی آبی و زرد میسوزد و این شعله نشان از ترکیب متان نیمسوز با آنزیم های گوشت دارد که <STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">فوق العاده سرطان زا و خطرناک </SPAN></STRONG>است و این آنزیم ها را تبدیل به دی متیل فنولوئیل از پایه های تحریک متاستاز سلول های بدن مینماید که همان سرطان بافت در بدن است. (مخصوصاً اگر سطح اسیدوز بدن هم بالا و نزدیک 6/6 باشد، که متاسفانه این بیماری قطعی خواهد شد.)<BR><BR>در این زمان اگر وسط کباب خود را نگاه کنید، می بینید اصلاً تغییر رنگ نداده و فقط بر اثر تماس با گرمای گاز متان به رنگ بنفش مایل به خاکستری میزند.&nbsp;<BR><BR>به همین دلیل تأکید می شود حتماً به کبابی هائی بروید که از ذغال برای کباب کردن گوشت های خود استفاده مینمایند، چون گرمای آتش ذغال همگن است و بدون ضرر گوشت را کباب می کند.</FONT> text/html 2011-12-12T08:22:29+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی استاندارد های کثیف: http://ts20.mihanblog.com/post/24 <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>نوشابه اساندارد نوشابه زندگی</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>چیپس ارمغان تکنولوژی مدرن </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>پفک و پاستیل بهداشتی ...</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>محصولات گوشتی شرکت سوسیس و کالباس نوآوران پنجره ای به جهان جدید</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>بله اینها همان هله هوله های استاندارداند و تبعات شناخته و ناشناخته آنها هنوز هم قربانی میگیرد</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>اینها همان چیزهایست که اطبا و خود وزارت بهداشت و همه پزشکان حاذق جهان آنها را سمی جانسوز می دانند</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>تا کی یک سیب زمینی فروش<SPAN>&nbsp; </SPAN>باید از ترس مأموران بهداشت به این سو و آن سو نگاه کند</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>بله آقا خاکشیر غیر بهداشتیه هیچ وقت یه همچین چیزی رو از فروشنده های دوره گرد نخرید</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>بعد پفک و چیپس و نوشابه بهداشتیه</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>بعد سوسیسی که همه اش ضایعات گوشتیه و هیچ تضمینی به سلامتیش نیست و تا 20 سی سال قبل با همین فرمول تو اروپا غذای سگ بیرون می دادند بهداشتیه</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>تخریب بافت قدیمی و فرسوده شهر تبریز به زودی عملی میشود!</FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>یک ساختمان 5 طبقه نوساز در اثر باد فرو ریخت!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>عمر مفید ساختمان در ایران در حدود 20 تا چهل سال است!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>و مناره جنبان سرافراز بعد از 500 سال</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>حمامهای قدیمی و خزینه دارمان را که با تون مسی کاملا&nbsp;قویترین باکتریهای جهان در آن نابود&nbsp;می شدند. و&nbsp;هفته ای یک بار آبش عوض میشد&nbsp;&nbsp;و صرف کشاورزی می شد را گرفتند و گفتند غیر بهداشتی است و بعد جکوزی ها و استخرهایی<SPAN>&nbsp; </SPAN>به سبک اروپایی راه اندازی شد و الان شاید ماهی یک بار باسم کشنده کلر گند زدایی میشود و هر سالی یک بار یا هر شش ماه یک بار آبش عوض میشود بهداشتی هستند.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>می دانید چرا</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><FONT color=#cc66cc><FONT size=3>&nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA>تا روزی برسد که نگاه کنیم و احساس کنیم چیزی نداشته ایم چیزی نبوده ایم از زیر بته به عمل آمده ایم قبول کنیم که یک قوم وحشی بوده ایم قبول کنیم که کاپیتالاسیون حق آمریکایی هاست تا آرزو کنیم که ای کاش در یک سطل آشغال در ویرجینیا به دنیا می آمدیم تا در اصفهان یا تبریز.</SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>ملکه الیزابت دوم در طول عمرش دو با استحمام کرد. لوئی شانزدهم در طول عمرش یکبار حمام رفت.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>تا ۷۰ سال پیش در تمام اروپا و بخصوص هلند در سطل زباله کنار سالن و اتاق خواب مستراح می کردند. و با دستمال مشترک نظافت می کردند. ولی ایرانی ۷۰۰۰ سال پیش در شهر سوخته فاضلاب شهری داشته است. و در اسلام برای یک توالت رفتن حداقل ۱۹ حکم واجب و مستحب وجود دارد.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><FONT color=#cc66cc><FONT size=3>&nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA>ای مردم تا کی می خواهید چشمهایتان را ببندید و دهانتان را باز نگهدارید </SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>نگاه کنید و دستهایی که از پشت پرده بیرون می زند را به وضوح ببینید</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><FONT color=#cc66cc><FONT size=3>&nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA>همه چیزمان رفت دنیایمان رفت آخرتمان رفت و اینها را خودمان به باد می دهیم</SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>تا کی میخواهید در خواب زبان انگلیسی یاد بگیرید !!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>تا کی میخواهید تسلیم این استانداردهای کثیف باشید</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>من فرزند کاهگلها و دیوارهای مهره ای هستم</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>که محکم و زیبا و زنده و آرامش بخش اند</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>تا کی دستهای پینه بسته پیرمردی که گاه گاه بستنی سنتی میفروخت به جرم غیر بهداشتی بودن نفرین خواهد شد آن پیر مرد مُرد ،رفت ، و دیگر مغازه اش هم به جرم فرسوده بودن تخریب شده است</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>و تا کی بستنی را که با دستگاه های تمام اتوماتیک با اسیدها و نگهدانده ها و رنگها و افزودنی های مجاز خوراکی تولید میشود را خواهیم خورد.&nbsp; که علت اصلی پیش فعالی فرزندان ایران شده است.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>تا کی مرغ های کشتار روز همان جوجه های سی روزه آفتاب ندیده را که جز هورمون و غذاهای چاق کننده چیزی ندیده اند&nbsp;به ما قالب خواهند کرد. که به روایات معصومین ما خوک پرندگان مرغ است</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><FONT color=#cc66cc><FONT size=3>&nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA>و تا کی آفتابی که شاید لایه اوزن زمینش را سوراخ کرده اند نفرین خواهد شد</SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT color=#cc66cc size=3>و بر سرمان خواهند کوفت که جهان مدرن را شما نساخته اید.</FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA> <DIV class=cnt><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN class=postbody><FONT color=#cc66cc size=3 face=Tahoma>- در شیر پاستوریزه فقط 2درصد چربی حذف شده و به جای هزینه پاستوریزاسیون ماده نگهدارنده بنزوات سدیم زده میشود که خطرناک و سرطان زاست. <BR><BR>- در شیر استرلیزه که امکان نگهداری 6 ماه خارج از یخچال را دارد غلظت بنزوات سدیم بیشتر است.&nbsp; </FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=cnt><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN class=postbody><FONT color=#cc66cc size=3 face=Tahoma>تا که باید گفت فروش کره و لبنیات محلی جرم است و غیر بهداشتی.<BR><BR>- در ماکارونی 20درصد گنوتن صنعتی استفاده می شود که سرطان زاست. و در بسیاری کارخانه ها نان خشک کپک زده به جای آرد در ماکارونی استفاده می شود و ماکارونی یبوست زاست. <BR><BR>- سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد در کنفرانس های علمی به عنوان سم کبد معرفی میشود. <BR><BR>- در نان باگت برای متخلخل شدن از پودر های بکینگ یا جوش شیرین زیاد استفاده می شود که در گمرک ها با علامت مرگ وارد میشود. <BR><BR>- نان های مصرفی بدلیل فاقد سبوس بودن از مهمترین قسمت ریز مغذی که گروه ویتامین های (ب) می باشد محرومند ونان باگت بدترین نانهاست. <BR><BR>- آرد&nbsp;نان را بعنوان غنی سازی آهن و اسید فولیک اضافه می کنند. و مرد ۵۰ ساله به چه جرمی باید سم آهن را مصرف کند. چرا که مسئولین بهداشتی ما نمی دانند در پس این بخشنامه جنایتی هولناک برای نسل دوم و سوم ما نهفته است.</FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=cnt><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN class=postbody><FONT color=#cc66cc size=3 face=Tahoma>- ساندیس ها، نوشابه ها،بیسکویت ها، کیکها و...با قندهای مصنوعی چون ساخارین که 1000برابر شیرین تر از قند معمولی است ساخته میشودکه دشمن کبد و کلیه است. <BR><BR>- رنگ های افزودنی در نوشابه ها، ساندیس ها، کیک ها،آدامس ها همه سرطان زا هستند. <BR><BR>- ماده مخدر به نام cola (پپسی کولا، کوکا کولا و...) در اکثر نوشابه ها وجود دارد که کافئین و کارامل از این دست هستند.و وجود الکل در آنها به اثبات رسیده است. ولی اگر یک شربت ایرانی و اسلامی در یک مغازه بفروش برسد باید با قاضی دادگاه انقلاب جوابگو باشد.&nbsp;<BR><BR>- گوشت مرغ و ماهی که متاسفانه سفارش بسیاری از پزشکان است بلغم زاست و موجب سکته و تومور های مختلف می گردند. علت اصلی سرطان در ایران مرغ صنعتی می باشد.<BR><BR>- گوشت مرغ و ماهی&nbsp; پرورشی&nbsp; دارای هورمونهایی هستند که عوارض متعدد به بار می آورند ، مثل کیست تخمدان و سرطانهای رحمی در خانمها. <BR><BR>- قیمت روغن های مایع مثل آفتابگردان اگر واقعی باشد حدود 12 الی 15 هزار تومان خواهد بود ولی الان در بازار&nbsp; 2000&nbsp; تومان است که از یک کیلو تخم آفتابگردان ارزان تر است. <BR><BR>- سرکه های صنعتی از اسید استیک محلول در آب بعلاوه اسانس ها و رنگ ها هستند که همگی بسیار مضر اند. <BR><BR>- بیشتر محتوای روغن ها ی مایع (80%) از پارافین خوراکی که محصول پالایشگاههای نفت است درست شده است که کلسترول خون را افزوده موجب چربی خون و ... می شود که کشنده است. <BR><BR>- جهت براق شدن خیار گلخانه ای از روغن مالی استفاده و خیار گلخانه ای بدلیل ندیدن نور خورشید سرطان زا و خطر ناک اند. <BR><BR>- موز به جای هوای گرم جنوب در گلخانه های شهر های مختلف،از جمله شهر های شمالی، آن هم توسط کاربیت ظرف چند روز به طور انبوه به عمل می آید و موجب تولید مرض و یبوست زاست.</FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=cnt><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" color=#cc66cc size=3 face=Tahoma><SPAN class=postbody>- ماده اولیه و اصلی لوازم آرایشی خارجی از پیه و چربی خوک می باشد. و از اساس نجس می باشد. و از نظر بهداشت و درمان مجاز می باشد. ولی اگر یک مغازه عطاری از روغن ها گیاهی روغنی و پمادی را بسازد به دادگاه انقلاب باید معرفی شود.</SPAN></FONT></DIV></SPAN> text/html 2011-12-09T15:25:36+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی شکر http://ts20.mihanblog.com/post/23 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><FONT size=6>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><SPAN dir=rtl><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><FONT size=6>شكر=هروِیین=نمك</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>۱</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>شکر سیستم ایمنی بدن را از کار می اندازد. پس از هر بار مصرف محصولات شکردار، گلبولهای سفید بدن (نوتروفیلها) از کار می افتند و تا </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>۲ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>الی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>۵ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ویروس یا باکتری خواهد بود. طبق تحقیقات پس از هر بار خوردن چیزی شیرین سیستم ایمنی بدن تا </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>۷۵</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>٪</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>کارایی خود را از دست می دهد و این دقیقا بهترین زمان برای فعال شدن میکروبها و ویروسها است.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA>۲-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>شکر تعادل مواد معدنی بدن را بر هم می ریزد. چرا ؟ شکر ماده ای است فاقد ویتامین- فاقد مواد معدنی و فاقد فیبر. شکر ماده ای زائد است که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نیست از این رو برای اینکه ساختار ملکولی شکر شکسته شود بدن مجبور است از مواد معدنی محلول در بدن مصرف کند تا بتواند شکر را هضم کند . در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم- منیزیوم - پتاسیم - سدیم و... را بر هم می ریزد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>۳-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون آدرنالین در بدن می شود. احساس اضطراب بیش از اندازه - آشفتگی و بد خلقی از نتایج آن هستند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>۴-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>شکر سبب بی حوصلگی است و کسانی که شکر مصرف می کند به هیچ عنوان میلی به ورزش کردن و فعالیت های بدنی ندارند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>۵-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>شکر در کودکان سبب کاهش هوش و پایین آمدن نمره های درسی است.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA> </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۶-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>برخلاف آنچه پزشکان به شما می گویند خوردن چیزهای چرب تری گلیسیرید را بالا نمی برد بلکه این خوردن شکر است که تری گلیسیرید را بالا می برد ! </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۷-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر باعث ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر کلیه بیماریها میگردد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۸-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر به کلیه ها آسیب می زند. عامل اصلی ایجاد سنگ کلیه مصرف شکر است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۹- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>عامل اصلی سنگ مثانه مصرف شکر است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۰-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>بر خلاف تصور همگان این شکر است که کلسترول بد خون </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>LDL</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt"> <SPAN lang=AR-SA>را به شدت بالا می برد و کلسترول خوب را پایین می آورد و در کل سبب بالا رفتن کلسترول می شود. این روغن حیوانی نیست که کلسترول را بالا می برد. </SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۱-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر مقدار عناصر کروم و مس بدن را کاهش می دهد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۲-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر در جذب شدن کلسیم و منیزیوم اختلال ایجاد می کند. یعنی اگر لیوان شیر خود را با کیک یا شکلات میل می کنید هیچ کلسیمی در استخوانهای شما ذخیره نخواهد شد! </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۳-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر عامل اصلی سرطان از جمله سرطانهای سینه و پروستات و کلون و رکتوم است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۴-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر مقدار گلوکز خون را بی جهت افزایش می دهد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۵-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر باعث ضعیف شدن بینایی است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۶-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر باعث باریک شدن رگهای خونی و در نهایت سکته می شود. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۷- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر باعث ترش کردن معده است. برخلاف تصور عامه که وقتی ترش می کنند چیزی شیرین می خورند تا آن را رفع کند! </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۸- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر ریسک مبتلا شدن به بیماریهای قلبی را زیاد می کند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۱۹- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>پیر شدن زود هنگام بدن - سفید شدن موها و چین و چروک پوست به دلیل مصرف خوراکیهای شیرین است نه مصرف گوشت و پروتئین! </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۰-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر سرعت اعتیاد به الکل و میل به اعتیاد به مواد مخدر را زیاد می کند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۱-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر تنها عامل پوسیده شدن دندانهاست یعنی اگر شکر مصرف نشود کسی به دندانپزشک نیاز نخواهد داشت. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۲-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر عامل اصلی چاق شدن است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۳- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر عامل آرتروز مفاصل است. کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند روز به روز بدتر می شوند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۴-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>یکی از عوامل اصلی بیماری آسم مصرف شکر است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۵-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر باعث آپاندیسیت می شود. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۶-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر عامل اصلی پوکی استخوان است. چگونه؟ شکر ماده ای زائد است که فاقد هر گونه ویتامین یا مواد معدنی است و بدن قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو سلولها مجبور هستند برای شکستن ملکولهای شکر از املاح کلسیم و منیزیوم ذخیره در استخوانها استفاده کنند. هر چه بیشتر چیزهای شیرین مصرف شود کلسیم بیشتری از استخوانها خارج شده و در فرایند هضم شکر مصرف می شود. در نهایت استخوانها بعد از چند سال پوک می شوند. دلیل اصلی خرابی دندانها نیز همین است. کلسیم از دندانها استخراج شده و دندان به مرور پوسیده و خراب می شود. مصرف شیر در این هنگام سودی ندارد مخصوصا اگر همراه کیک و شیرینی باشد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۷- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر آب بذاق دهان را اسیدی می کند که برای دندانها ضرر دارد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۸-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر میزان ترشح هورمون رشد را کم می کند. جوانان کوتاه قد نتیجه مصرف شکر هستند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۹- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر عامل اصلی بالا رفتن فشار خون است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۰-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر ساختار پروتئین ها را به هم می ریزد در نتیجه بدن قادر به جذب آنها نخواهد بود. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۱- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>آلرژی به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۲- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>ایجاد اگزما در کودکان از عواقب مصرف شکر است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۳- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>آب مروارید بر اثر مصرف شکر به وجود می آید. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۴- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>بزرگترین خطر شکر این است که ساختمان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>DNA</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt"> <SPAN lang=AR-SA>را می شکند و آن را تغییر می دهد که در نتیجه سلولها سرطانی می شوند. </SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۵-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر سبب تولید رادیکالهای آزاد در خون و افزایش ریسک سرطان است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۶- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر فعالیت هورمونها را بر هم میزند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۷-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>مصرف شکر انعطاف پذیری ماهیچه ها و اندام بدن را کم می کند به طوریکه با کوچکترین حرکت ورزشی عضلات منقبض می شوند و درد می گیرند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۸- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر سبب افزایش تقسیم سلولهای کبد و سرطان کبد می شود. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۳۹-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر مقدار چربی کبد را زیاد می کند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۰- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر اندازه کلیه ها را بزرگ می کند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۱-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>اختلال در کار پانکراس از اثرات شکر است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۲- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>عامل یبوست و خشکی روده شکر است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۳- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>سردردهای بی موقع و بی دلیل و میگرن بر اثر مصرف چیزهای شیرین است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۴-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر امواج مغزی دلتا- آلفا و تتا را زیاد می کند که در نتیجه این افزایش قدرت تمرکز و تصمیم گیری در انسان از بین می رود. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۵- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>عامل اصلی افسردگی شکر است. مردم عامی تصور می کنند با خوردن چیزی شیرین روحیه شان شاد خواهد شد در حالیکه کاملا بر عکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیادی است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می یابید اما در روحیه و امواج مغزی شما اثر متضاد دارد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۶- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>شکر ریسک بسته شدن رگهای خونی را زیاد می کند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۴۷-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>وحشتناکترین بیماری قرن یعنی آلزایمر که با حواس پرتی های کوچک شروع می شود بر اثر مصرف شکر به وجود می آید. این به آن معناست که تا </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>۲۵ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>سال دیگر نیمی از جمعیت میانسال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآوری در انتظارشان است.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"></P></FONT></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2011-12-09T14:25:50+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی مشکلات سفره ی خانواده ی ایرانی امروز http://ts20.mihanblog.com/post/21 <P><STRONG><FONT size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT size=4>1- زرشک پلو بامرغ و سبزی پلو با ماهی، از غذاهای بسیار سرد هستند که بلغم زا وسودازا هستند (یعنی به مرور زمان و در صورت مصرف زیاد غلظت خون ایجاد خواهند کرد و اخلاط نابجا ومضر در بدن ایجاد خواهند کردماهی، مرغ، برنج، زرشک، رب، سالاد، ماست، ابلیمو، سیب زمینی، باقلا، و روغن نباتی، همگی سرد و بلغم زا هستند که چنین غذاهایی کمتر مصرف می&nbsp;شوند وهمراه آن ها حتماً باید ادویه ی گرم وگرمی&nbsp;ها نظیر فلفل سیاه، کنجد، عسل، سیاه دانه، زنجبیل، و اویشن مصرف شود. </FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>2- عدسی غذایی سودازاست وغلظت خون ایجاد می&nbsp;کند نخود صفرا زا و خون ساز است. در طب سنتی لوبیا جایگاه چندانی در تغذیه ندارد ودر عوض نخود بسیار مورد تأکید است و حکما سم زدایی از بدن، افزایش توان جنسی، افزایش حافظه، تقویت قلب، خون سازی، استخوان سازی، جلوگیری از سفیدی موها، و ده ها خاصیت دیگر را برای نخود قائل می&nbsp;باشند. نخود حرارت غریزی (نیروی حیاتی و انرژی ذاتی ) را افزایش می&nbsp;دهد و جوانی را پایدار می&nbsp;کند به همین دلیل در تغذیه ی سنتی ایرانیان نخود جایگاه ویژه هی داشته ونخود اب، اب گوشت، وانواع خورشت ها، و آش ها مکرراستفاده می&nbsp;شده است ووامروزه بر عکس شده و مصرف لوبیاروز به روز بیشتر و گسترده تر و مصرف نخود روز به روز محدود تر وکمتر می&nbsp;شود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>3- حذف سبزی وجایگزینی انواع سالادها نیز صحیح نیست. طبق توصیه ی اهل بیت (ع)سبزی ارایش و زینتو برکت سفره است. طبع سبزی ها عمومأگرم است وهضم غذارا بهتر می&nbsp;کند. دارای فیبر بوده که مانع یبوست است ومواد معدنی سرشار وویتامین های متنوعی دارد. سالادهای مرسوم (نظیر خیار، گوجه، کاهوو. . . )بلغم زا هستند وبر خلاف تفکر مرسوم هضم غذارا مختل می&nbsp;کنند !</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>نفخ ایجاد کرده واخلاط مضر در بدن تولید خواهند کرد. خصوصأ که روی سالادها سس مایونز (ماده ای بسیار سمی&nbsp;ومضر که در جای خود به ان اشاره می&nbsp;کنیم )هم اضافه می&nbsp;شود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>4- خوردن ماست همراه با گوشت وغذای گوشتی بسیار مضر است و طبق گفته ی حکماخلط خام و بلغم فراوان تولید خواهد کرد. یکی از مهم ترین علل ویتیلیگو (برص و لک و پیس)از نظر طب قدیم مصرف ماست همراه با گوشت ذکر شده است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>5- مصرف پنیر به تنهایی بلغم زا ومضر است بهتر است پنیر شبها وهمراه گردو مصرف شود. پنیر را می&nbsp;توان به همراه زیره ی سیاه و سیاه دانه مصرف کرد. نان وپنیر خوردن به تنهایی در صبحانه بلغم زاست وفردرا دچار رخوت وسستی، بی حالی، و خواب الودگی، کندی در یادگیری وکاهش تمرکز ذهن خواهد کرد(قابل توجه دانش آموزان ودانش جویانی که صبحانه نان وپنیرمیل کرده ودرساعات 10-12 صبح سر کلاس دچار چرت و خواب الودگی می&nbsp;شوند. )</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>6- لبنیات خالی مضر است. پنیر باکردو یاسیاه دانه یازیره، شیرباگلابیاعسل یاهلیادارچین، ماستباسیاه دانه یاشیره ی انگور یا نعناع و گل سرخ و بالاخره کره باعسل باید میل شود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>7- حذف سرکه از سبد غذایی خانواده ی ایرانی : این مورد یکی از بزرکترین ظلم هایی است که متاسفانه توسط گروهی از پزشکان دامن زده می&nbsp;شود. تحت این عنوان که سرکه برای اعصاب مضر است و سبب زخم و ورم معده می&nbsp;شود !رسول خدا(ص) می&nbsp;فرمایند :<B>در خانه ای که سرکه باشد فقر یافت نمی</B><B> </B><B>شود</B>. سرکه جزء ثابت خوراک سفره ی امام علی بن ابی طالب بوده است طبق تحقیقات طب نوین، سرکه در کاهش کلسترول، چربی خون، وقندخون نقش بسزایی دارد. سرکه سبب وازودیلاتاسیون عروق و بهتر شدن جریان خون در رگ ها یبدن می&nbsp;شود. سرکه به هضم غذا کمک می&nbsp;کند وبر طرف کننده ی صفراست. سرکه ضد عفونی کننده غذا واز بین رفتن رسوبات و املاح مضر ان هاست. طبیعت سرکه سرد است و اگر فرد سوداوی و بلغمی&nbsp;در مصرف ان زیاده روی کند، سبب ضعف اعصاب، بیحالی، وافت فشار خون می&nbsp;شود وممکن است مضراتی داشته باشد. بهتر است این ا فراد سرکه را با عسل یا شیره (سکنجبین، وسرکهشیره) مخلوط کرده ومیل کنند که ترکیبی اصلاح شده است و دیگر عوارض سرکه را نخواهد اشت. <B>ترشی ها جایگزین های خوبی برای سرکه هستند</B>. زکریای رازی در رساله ی "سکنجبینه"بیش از یک هزار نوع سرکه و سکنجبین معرفی کرده که هر کدام فرمول ساخت ویژه ای داشته و موارد مصرف و کاربرد های در مانی هرکدام را به طور مفصل تشریح نموده است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>8- وعده ی غذای ظهر از نظر طب سنتی و طب اسلامی سودازا و مضر است وسبب غلظت خون می&nbsp;شود. در طب اسلامی&nbsp;توصیه به دو وعده غذا خوردن شده است یکی صبح ودیگری عصر وغروب یا ابتدای شب، <B>(در تابستان ها غذای ظهر ضرر بیشتری نسبت به زمستان دارد)</B> فرمول دیگر غذا خوردن طبق دستور امام رضا(ع) این است:روز اول صبحانه و شام وروز، سه وعده غذا میل شود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>9- تنوع خواری و مصرف اقلام متعدد و متنوع در یک وعده ی غذایی کاری غلط است و از نظر طب اسلامی&nbsp;مضر است وسبب به هم خوردن تنظیم دستگاه گوارش می&nbsp;شود. زمانی که تنوع اقلام یک وعده ی غذا از دو-سه مورد فراتر می&nbsp;شود. سیستم اخلاطی و انزیم های هاضمه دچار سردرگمی و اختلال شده و هضم غذا ناقص خواهد شد. یکی از رموز ((طول عمر))از نظر طب سنتی، ساده غذا خوردن و تنوع کم اقلام غذاهای سر سفره، ذکر شده است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>10- ریزه خواری و جزء خواری نیز در طب سنتی، برای دستگاه گوارش مضر محسوب می&nbsp;شود. وعده های متعدد اما کوچک غذا خوردن ( به ویژ ه اگر اقلامی نظیر پفک، و چیپس، و کیک و. . . ) باشد سبب استهلاک بیشتر دستگاه گوارش و طول عمر کمتر می&nbsp;گردد (تنوع خواری وریزه خواری در طب جدید نه تنها مضر معرفی نشده است بلکه مفید شمرده شده است ! ) مثالساده ای می&nbsp;زنیم:شما اگر در یک روز اتومبیل خود را یک بار روشن کنید و صد کیلومتر رانندگی کنید، به مراتب استهلاک کمتری خواهد داشت تا ان را بارها روشن کرده ولی هر بار صد متر و پنجاه متر رانندگی کنید.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>11- آجیل ها برای کاهش چربی خون و غلظت خون سلامت کبد و قلب و افزایش کارکرد مغز بی نهایت مفید و لازم می&nbsp;باشند. طبق تحقیقات محققین آمریکایی بهترین آجیل ها به ترتیب بادام درختی، گردو، و فندوق است(درست منطبق بر دیدگاه حکمای سنتی ایران ) مصرف روزانه ی یک مشت اجیل بین پنج تا پانزده سال به طول عمر شما می&nbsp;افزاید. در سنت ایرانیان مصرف آجیل فراوان بوده ودر مهمانی ها و شب نشینی ها، اجیل بسیار مرسوم بوده است. ) مصرف روزانه 7-21 عدد بادام، (البته مغز نشده به طوری که خودمان ان را بشکنیم. زیرا گردو و بادام بعد از جدا شدن از پوسته ی خود پس از چند روز، درصد قابل توجهی از خواص خودرا از دست می&nbsp;دهند. )جهت پاک سازی کبد، تقویت استخوان، رشد قد اطفال، وافزایش هوش و حافظه توصیه می&nbsp;گردد. اجیل ها به غلط، برای کبد مضرمعرفی شده است که به هیچ عنوان این طور نیست و فقط در طبایع صفراوی مزاج مصرف ان باید محدودتر باشد. (تفت و بو دادن اجیل ها خاصیت ان هارا کمتر می&nbsp;کند. )</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>12- باور غلط و مصطلح دیگری که باز از سوی برخی پزشکان ما تقویت می&nbsp;شود، مضر بودن ادویه برای کبد است !</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>طبیعت ادویه گرم و خشک است و تنها مورد احتیاط ان در طبایع صفراوی که خود گرم و خشک هستند ونیز افرادی که کبد گرم دارند می&nbsp;باشد. مصرف ادویه همراه غذاها در طبایع سرد عامل فعال شدن کبد و کارکرد منظم دستگاه گوارش خواهد بود. ادویه سبب تعدیل بلغم اضافی معده و رطوبت های نابجای دستگاه گوارش شده و با مصرف بلند مدت و مداوم، بلغم و سودای نا بجای بدن نیز کاهش یافته که در تخفیف و درمان بیماری بلغمی&nbsp;و سوداوی بسیار موثر است. "بیماری های نظیر آرتروز، درد مفاصل، نفخ معده، کاهش حافظه، صرع، شب ادراری، عفونت های زنانگی، و افسردگی، و. . . " بالاترین مصرف زنجبیل در دنیا مربوط به کشورهای اروپایی است و امروزه ثابت شده است که زنجبیل در مهار اترواسکلر وزیس (انسداد عروق ) و حل کردن لخته های خون وکاهش غلظت کاملا موثر است. مهم ترین علت نفخ معده، مصرف سردی ها با غذا نظیر خیار، کاهو و ماست و. . . است که برای حل این موضوع، مصرف ادویه با غذاهایی مثل کنجد خام و عسل، فلفل سیاه، پودر اویشن با ماست، سیاهدانه، زنجبیل، زیره ی سیاه و. . . توصیه می&nbsp;شود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>13- مصرف هندوانه، خربزه، طالبی، و انگور به همراه غذاها سوء هاضمه و اخلاط فاسد تولید می&nbsp;کند. تنها میوه ای که همراه غذا مجاز به مصرف است، انار و زیتون است و جالب است که بدانیم مصرف انار و زیتون به تنهایی از دید گاه حکمای طب سنتی مضر است. به طور کلی میوه ها بهتر است تنها مصرف شود.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>14- هر غذایی در طب سنتی دارای یک یا چند مصلح می&nbsp;باشد. منظور از مصلح یعنی نوعی ماده غذایی یا گیاه دارویی که مصرف ان به همراه غذای مورد نظر، در اصلاح و تعدیل عوارض جانبی احتمالی ان غذا، موثر خواهد بود وهضم غذا را بهتر خواهد کرد و خواص و فواید غذا، جذب غذا و تاثیر غذا را در بدن و ارگان های مربوطه مضا عف خواهد کرد. در تغذیه ی سنتی ایرانیان مصرف مصلحات به طور کامل مراعات می&nbsp;شدهو تقریبا</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>غذا و میوه ای یافت نمی&nbsp;شود که بدون مصلحات مصرف شود. مثلا کاهو و سکنجبین، خیار با نعناع یا گل سرخ، ماست با شیره، برنج با زیره ی سیاه، دوغ با کاکوتی یا اویشن، چای با ابلیمو، تخم مرغ با دارچین، ارده باشیره ی انگور، عدسی با گلپر، آش جو با فلفل سیاه، آ بگوشت و پیاز، کباب با سماغ، ماهی با گردو یا فلفل سیاه، سیر یا خرما و. . . مصرف میشده است. امروزه تقریبا مصرف این مصلحات با غذاها کنار گذاشته شده است که این خود سبب کاهش کم و کیف جذب و هضم غذا خواهد شد. فهرست مصلحات غذا ها در ضمیمه همین کتا ب نقل شده است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>15- اکثر اغلام و غذاهای وارداتی غرب مانند : ماکارونی، پیتزا، پفک، سوسیس کالباس، همبرگر، نان فانتزی، شکلات ها بیسکویت ها، و چیپس و. . . یبوست زا هستند. یبوست در طب سنتی بسیار هائز اهمیت است و یکی از اصلی ترین دلایل پیدایش و شدت یافتن بیماری هاست. تا آ ن جا که <B>به عنوان ام الا مراض ( مادر بیماری ها )</B> شناخته شده است. نان های بدون سبوس و برنج دو عامل مهم تشدید یبوست است. غذا هرچه خشک تر باشد یبوست زا تر است. به همین دلیل در طب سنتی اغلب غذا ها به شکل آ بدار و آ بکی آش، خورشت، حلیم و فرنی، و آبگوشت طراحی شده است که همگی ضد یبوست هستند.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4>16- سالاد الویه نیز جزو غذاهای بسیار سرد و بلغم زا می&nbsp;باشد. و لذا باید با ادویه گرم نظیر فلفل سیاه و آ ویشن مصرف شود. <B>به دلیل وجود مواد شیمیایی سرطان زا در سس مایونز، بهتر است هنگام تهیه ی سالاد الویه از سس کم تری استفاده شود</B>.</FONT></P> text/html 2011-12-08T10:16:18+01:00 ts20.mihanblog.com آشتیانی بیش فعالی بزرگسالان و کودکان http://ts20.mihanblog.com/post/20 <P>بیش فعالی با سه خصوصیت مهم شناخته می شود :عدم تمرکز- فعالیت زیاد- و کسانیکه از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می کنند. احتمال داره تا 60% بچه هائی که به نوعی در کودکی دچار بیش فعالی بودن.. در بزرگسالی هم دچار این مسئله باشند.<BR>.. حدس زده میشود تا 4% مردان آمریکائی.. که حدود 8 میلیون مرد می شود.. دچار این مسئله باشند... اما تعداد کمی از مردان<BR>. هستند که این مشکل را دارند.. و بندرت تشخیص صحیح برای آنها داده می شود.<BR><BR>بیش فعالی در بزرگسالی<BR>مشکلاتی که این افراد دچار هستند.. دنبال نکردن یک مسیر زندگی و به اصطلاح از یک شاخه به شاخه دیگر پریدن.., اختلال در خاطرات, عدم تمرکز, برنامه ریزی وظایف, و انجام ندادن کار بخصوصی در زمان مخصوص اون کار هست... اگه اون مشکلات تدوام داشته باشه.. ممکنه برای اونها این مشکلات پیش بیاد: مشکلات شخصیتی- احساسی- اجتماعی- شغلی- تحصیلی... <BR><BR>آمار:<BR>بیش فعالی بزرگسالی 5-3% بچه های مدرسه ای رو شامل میشود.. 60% اینها مشکلشون در بزرگسالی هم تدوام داره. آمار بیش فعالی بزرگسالان به اندازه کودکان صحیح نیست.. اما حدس زده میشود .. بین 5-1% بالغین.. به نوعی دچار این مسئله باشند.<BR>در کودکان..در پسر ها بیشتر دیده می شود.. اما در بزرگسالی این آمار 7 برابر میشود. مردان 7 برابر زنان هستند.<BR><BR>تظاهرات بیماری:<BR>حالت فراموشی و تاخیر در امورات زندگی- اضطراب- اعتماد به نفس پائین- مشکلات شغلی- مشکلات کنترل عصبانیت- کسانیکه از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می کنند.- سوء استفاده از داروها- سازمان دهی ضعیف مهارتها- طفره رفتن و تعویق در انجام وظایف محوله- تحمل ضعیف مشکلات- احساس خستگی و ملالت مزمن- عدم قدرت تمرکز روی مطلبی که در حال خواندن هستند- نوسان در خلقیات( یک موقع خیلی خوشحال... یک موقع خیلی غمگین)- افسردگی- مشکلات ارتباط با اطرافیان-<BR><BR>مسائلی که ذکر شد.. می تونه در حالات مختلف از شدت و ضعف برخوردار باشه... به این ترتیب که گاهی تمرکز این افراد.. مثل بقیه هست.. به شرطی که روی مطلبی که دارن می خونن.. یا کاری که دارن انجام میدن.. علاقه زیادی داشته باشند... اونقدر که یک حالت هیجان در اونها دیده میشود... در بعضی هم تحت هر شرایطی.. تمرکز خوبی ندارن. بعضی از اینها گوشه گیر هستند.. بعضی ضد اجتماعی هستند... یعنی با همه دعوا دارن..و همیشه در حال زیر پا گذاشتن یک قانون و بی احترامی به مسائل اجتماعی هستند... بعضی هاشون هم خیلی اجتماعی هستند و اصلا نمی تونن تنها زندگی کنند. <BR><BR>سابقه مشکلات مدرسه بیش فعالی بزرگسالان:<BR>از نظر تحصیلی ضعیف بوده اند - مقررات مدرسه رو زیر پا میگذاشته اند- سابقه مردود شدن مکرر در اونها وجود داره- <BR><BR>از نظر شغلی:<BR>شغلشون رو مرتب عوض می کنند- عملکرد ضعیفی در شغلشون دارند- پیشرفت چندانی در شغلشون ندارند- <BR><BR>از نظر اجتماعی:<BR>خیلی از اینها از نظر موقعیت مالی- اجتماعی جامعه در سطح پائینی هستند- سوابق بد مکرر رانندگی دارند- سابقه سوء مصرف الکل و داروها در اونها وجود داره- اغلبشون سیگار میکشند- خودشون مکررا اظهار می کنند که از نظر سازگاری اجتماعی مشکلاتی دارند.<BR><BR>ارتباط با اطرافیان:<BR>اغلب اینها سابقه چند بار جدائی و ازدواج های مکرر را دارند- سوابق مکرر جدا زندگی کردن و طلاق دیده میشود- اگر بیماری شون تحت کنترل باشه.. مشکلات زناشوئی اونها کمتر میشود.<BR><BR>تشخیص:<BR>خیلی از محققین معتقدند که این مشکل .. فقط از دوران بزرگسالی شروع نمیشود.. بلکه در کودکی هم آثاری از این مسئله وجود داره. این یافته ها به تشخیص بهتر بیش فعالی بزرگسالی کمک شایانی میکند:<BR>سابقه بیش فعالی در کودکی<BR>سوابق سوء مدرسه ای: مشکلات شخصیتی- عدم تمرکز- مشکلات درسی<BR>صحبت با والدین در باره خصوصیات و خلق و خوی وی در کودکی<BR>آیا در خانواده و فامیل.. کسی بیش فعالی داشته یا نه..<BR><BR>معاینات:<BR>باید بررسی بشه که از نظر بیماریهای دستگاه مغز و اعصاب در چه وضعی هست: معاینه فیزیکی- نوار مغزی- ct mri<BR>اگر مشکلات یادگیری وجود داره.. باید تستهای روانپزشکی بررسی هوش کودک .. و دیگر تستهای مربوطه انجام بشه<BR>--------------</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>تعریف :</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">ADHDاختلالی است که در آن پرتحرکی ، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد . 3 تا 5 درصد کودکان به این اختلال مبتلا هستند و در پسرها شایع تر است . ممکن است در بعضی بیشتر علائم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی و در گروهی علائم بی توجهی بیشتر دیده شود . علائم این بیماری قبل از 7 سالگی شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه مشکلات جدی ایجاد می گردد .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>علت :</STRONG> <BR>این بیماری سالهاست که شناخته شده و وعوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند . به نظر می رسد علت آن بیشتر قص در تکامل سیستم اعصاب باشد . کودکان مبتلا احتمالاً در قسمت هایی از مغز که مسئول توجه ، تمرکز و تنظیم فعالیت های حرکتی می باشد دچار نقص جزئی هستند . توارث و ژنتیک در این اختلال نقش دارد . همچنین در بعضی موارد در جریان حاملگی یا زایمان یا پس از آن صدمات جزئی به ساختمان مغز وارد می شود که می تواند باعث این مشکل گردد . <BR><STRONG>علائم :</STRONG> <BR>مشکل اصلی کودکان عدم توانایی آنها در حفظ و تنظیم رفتارشان است ، در نتیجه اغلب نمی توانند رفتار مناسبی که لحظه به لحظه با شرایط محیط هماهنگ باشد نشان دهند . خوابیدن و غذاخوردن آنها منظم نیست به نظر میرسد در همه چیز دخالت می کنند و مراقبت دائمی نیاز دارند . از نظر هیجانی ثبات ندارند ، بطور ناگهانی می خندند یا گریه می کنند و رفتارشان غیرقابل پیش بینی یا ارزیابی است . سریع از کوره در می روند و نمی توانند پیامدهای رفتارشان را پیش بینی یا ارزیابی نمایند . در فعالیت های خطرناک شرکت می کنند و احتمال صدمه دیدن آنها زیاد است . قبل از فکر کردن عمل می کنند ، قبل از پایان سئوال جواب می دهند ، اشیاء را پرتاب می کنند و ناخواسته به دیگران صدمه می زنند ، پرفعالیت و پرتحرک هستند ، هرلحظه در حال رفتن هستند ، انگار موتوری درون بدن آنهاست که آنها را به حرکت دائمی مجبور می کند ، نمی توانند آرام بنشینند و بی قرار هستند .<BR>اختلال تمرکز در این کودکان در کارهایی که فعالیت دائم و جدی مغزی را لازم دارد مشهودتر است . آنها ممکن است در تماشای تلویزیون ، بازی با کامپیوتر و فعالیتهای لذت بخش با کودکان دیگر تفاوتی نداشته باشند ولی در کارهایی که فعالیت مداوم مغزی و تمرکز لازم دارد ( انجام تکالیف درسی ) تفاوت آنها با کودکان دیگر نمایان می شود . به نظر می رسد مغز آنها اطلاعات محیطی را بیش از حد لازم می گیرد ، یعنی در انتخاب توجه به اطلاعات ضروری و بی توجهی و حذف اطلاعات غیرضروری ضعف دارند . رعایت قوانین منزل و مدرسه برای آنان مشکل است و برای پیروی از قوانین توجه بیشتری لازم دارند . در انجام تکالیف مدرسه ، تمرکز روی درس ، رعایت قوانین مدرسه و داشتن روابط اجتماعی مناسب با همکلاسی ها مشکل دارند . برای رسیدن به اهداف درازمدت برنامه ریزی نمی کنند.<BR><STRONG>عوارض</STRONG> <BR>رفتار کودکان روی عملکرد آنها در خانواده ، اجتماع مردم و مدرسه تأثیر سوء می گذارد و باعث واکنش های منفی اطرافیان ، خانواده ، کادر مدرسه و همسالان می شود . این رفتارها مشکلات جدی در مدرسه و اجتماع ایجاد می کند و باعث کاهش اعتمادبه نفس و احساس بی کفایتی در این کودکان می گردد . ممکن است آنها از مدرسه و اجتماع متنفر گردند . کودکان طبیعی به خاطر رفتارهای مناسب و موفقیت های تحصیلی و اجتماعی زمینه زیادی برای تشویق شدن دارند و همین تشویق ها موجب پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در آنها می شود ولی کودکان دچار ADHD کمتر به این موفقیت ها دسترسی پیدا می کنند . کودکان ADHD ممکن است به صورت ثانویه دچار اختلالات ارتباطی ، مشکلات تحصیلی ، اضطراب افسردگی و بزهکاری شوند . <BR><STRONG>سیر :</STRONG> <BR>سیر ADHD متنوع است . بهبودی در صورت وقوع معمولاً بین 12 تا 20 سالگی رخ میدهد و بهبودی قبل از 12 سالگی نادر است . گاهی علائم در بلوغ بهبود یافته و گاهی نیز تا بزرگسالی ادامه می یابد . <BR>با افزایش سن پرتحرکی کمتر شده ولی اختلال تمرکز و رفتارهای ناگهانی می تواند باقی بماند . در 15 تا 20 درصد موارد علائم همراه با افزایش سن ادامه می یابد . بدون درمان تنها یک سوم تا نصف کودکان دچار ADHD می توانند با علائم خود در زندگی سازگار و منطبق باشند و بقیه مستعد بروز مشکلات ثانویه خواهند بود .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>درمان :</STRONG> <BR>درمان هایی که برای کودکان ADHD به کار میرود می تواند به چهار گروه تقسیم گردد : <BR>آموزش والدین <BR>آموزش آموزگاران <BR>استفاده از کلاسهای مخصوص <BR>درمان دارویی و درمان های روان شناختی <BR>آموزش والدین و معلمین بخش مهمی از درمان را تشکیل می دهد و شامل دو بخش است ؛<BR>آموزش برای شناخت بیماری <BR>آموزش برای بکارگیری روش های درمانی <BR>والدین باید این بیماری را به عنوان یک نقص خفیف در مراحل اولیه رشد مغز دانسته و به کودک خود به دید کودکی تنبل ، نافرمان ، شرور و فضول که اگر بخواهد می تواند رفتاری طبیعی داشته باشد نگاه نکنند ، بلکه او را کودکی بدانند که تلاش می کند با ناتوانی خود که خارج از کنترلش است ، کنار بیاید .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>والدین باید راههای دیگری برای تشویق ، تقویت اعتماد به نفس و ایجاد احساس موفقیت در کودکشان بیابند . فعالیت ورزشی ، هنری ، فنی ، اجتماعی می تواند فرصت هایی برای نمایان کردن توانائی های این کودکان ایجاد نماید . این فعالیت ها بالطبع تشویق بیشتری به دنبال داشته و می تواند آثار منفی حاصل از تجربه های بد قبلی ( شکست ها ، طرد شدگی ، تنبیه ها و ... ) را بکاهد و جایگزین آن گردد . البته والدین نباید تصور کنند که کودکانشان به دلیل این ناراحتی مسئول اعمال نامطلوب و خلاف خود نیستند ، بلکه کودک می باید اینگونه رفتارها را جبران کند . <BR>برای اینکه کودکان قوانین را بیاموزند و از آن پیروی نمایند لازم است قوانین را برای آنها واضح تر ، در فواصل کمتر و دفعات بیشتر بیان کنیم و سیستم تشویق و تنبیه قوی تری را با آن همراه نماییم . <BR>برخورد مناسب با کودکان دچار ADHD به زمان ، پشتکار ، کوشش ، مداومت و همکاری و هماهنگی زیادی نیاز دارد و به همین دلیل مربیان و والدین باید همواره روحیه ای با نشاط ، شاداب ، طنزپرداز و شوخ طبع را در خود حفظ نمایند .<BR>این اختلال در بر گیرنده كودكانی است كه از دستورها اطاعت نمی كنند ، از لحاظ هیجانی تحریك پذیر و خشن هستند ، پیوسته از یك فعالیت به كار دیگری می پردازند بدون اینكه هیچ یك را به سر انجام برسانند ، تمركز و توجه در كارها و یا فعالیتها و بازیها در این كودكان پایدار نیست ، اغلب به نظر می رسد كه حواسشان جای دیگری است و یا گوش نمی&nbsp; دهند و اینطور به نظر می رسد كه آنچه را كه گفته شده است نشنیده اند ، اكثر این كودكان بد اخلاق ، ستیزه جو ،&nbsp; نافرمان و پرخاشگر هستند و با كودكان دیگر میانه خوبی ندارند و به طور كلی لجوج ، ریاست طلب و بی انضباط هستند ، رفتارهای غیر قابل پیش بینی انجام می دهند ، مرتب در حرف دیگران می پرند ، اشیا را از دیگران می قاپند و به چیزهایی دست می زنند كه اجازه&nbsp; آن را ندارند .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">بیش‌فعالی به حالتی دلالت می‌کند که در آن کودک به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنب‌ و جوش است. تحرک زیاد این کودکان نه تنها خود آنها را بلکه اطرافیان ، همکلاس‌ها ، اولیای مدرسه را دچار مشکل می‌کند. از آن جایی که در میان درصد بالایی از معتادین و افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند علایم بیش فعالی در کودکی قابل مشاهده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">از طرفی کودکان بیش فعال در معرض خطر بالایی از اختلال سلوک ، شخصیت ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد مخدر قرار دارند لذا آگاهی همگان بویژه والدین و معلمان در این حالات از اهمیت بسزایی برخوردار است. نقص در تمرکز یا اختلال بیش‌فعالی (ADHD) شرایطی را برای کودک ایجاد می‌کند که نتواند آرام و بدون حرکت بنشیند، رفتارش را کنترل کرده و توجه خود را به یک موضوع خاص معطوف کند.<BR>&nbsp; <BR>&nbsp;این كودكان وقتی كه بزرگتر می شوند در كارهای گروهی مشكل دارند و در مدرسه نمی توانند یكجا آرام بگیرند به طور مكرر از جای خود بلند می شوند و یا از میز آویزان می شوند.&nbsp;بیش فعالی ممكن است به صورت بر قراری ، ناآرامی در جای خود ، دویدن ، جهیدن و بالا و پایین پریدن در موقعیتهای نامربوط ، ناتوانی در ساكت ماندن و یا بیش از حد حرف زدن نیز نمود می یابد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp; <BR>این كودكان معمولا در نوباوگی علائمی از خود نشان می دهند مانند : خواب كم و گریه زیاد دارند ، به نور و صدا و حرارت و سایر تغییرات محیطی به سرعت به گونه ای غیر عادی پاسخ می دهند ، مرتب در حال جلو و عقب كردن خودشان هستند ، معمولا در آغوش مادر آرام نمی گیرند و جیغ می زنند و لگد می اندازند و حتی در گرفتن پستان مادر هم مشكل دارنددر این نوع اختلال ممكن است بر اثر بالا رفتن سن كودك ،&nbsp; مسئله خود به خود حل شود اما این كودكان اگر به حال خود گذاشته شوند در بزرگسالی رفتارهای ضد اجتماعی از خود نشان می دهند. <BR>&nbsp; <BR>اكثر این كودكان از هوش بالا برخوردارند و كارهایی كه انجام می دهند غیر مترقبه و ناگهانی است و خطر را احساس نمی كنند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>به طور كلی می توان گفت الگوی پایدار این اختلال كمبود تمركز و توجه ، بیش فعالی و پرخاشگری است ، البته باید این خصوصیات حداقل به مدت شش ماه در كودك ثابت باشد تا بتوانیم بگوییم كه كودك دچار این اختلال شده است.&nbsp;<BR>&nbsp; <BR>علل ایجاد این اختلال هنوز به طور قطعی ناشناخته است ، عوامل متعددی از قبیل وراثت ، مشكلات و مسائل در هنگام تولد ، عوامل عصب شناختی ، حساسیت غذایی و متغیرهای محیطی مطرح شده است اما هیچ یك تایید و یا رد نشده اند. پژوهشها حاكی از آن است كه پسران بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می شوند.&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp; در درمان این كودكان روشهای&nbsp; رفتار درمانی&nbsp; به همراه رژیم غذایی خاص و داروهایی كه پزشك برای درمان این اختلال تجویز می كند بهترین نتایج را در كنترل علائم دارد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>والدین چنین كودكانی باید با مراجعه به&nbsp; روانپزشك و یا روانشناس با شكیبایی و ثبات قدم در این مسیر به فرزندشان كمك كنند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>شیوع بیش فعالی <BR></STRONG>از هر 100 کودک 5 کودک می‌توانند مبتلا به ADHA باشند. پسران 3 برابر بیش از دختران در معرض ابتلا قرار دارند. اغلب این مشکلات قبل از 7 سالگی آغاز می‌شوند و ممکن است والدین تا وقتی که فرزندشان بزرگتر نشده متوجه مشکل او نگردند. پزشکان نمی‌دانند که چه چیزی باعث بروز ADHD می‌گردد ولی مطالعات بر روی مغز انسان‌ها را به فهم علل اجتماعی ADHD نزدیکتر کرده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">پزشکان معتقدند افراد مبتلا به ADHD فاقد میزان کافی از مواد شیمیایی خاص به نام میانجی‌های عصبی در مغز هستند. این مواد شیمیایی به مغز در کنترل کردن رفتار کمک می‌کند. والدین و آموزگاران باعث ایجاد ADHD در کودک نمی‌شوند ، بلکه آنها می‌توانند در فعالیت‌های کودک به وی کمک کنند. <BR><STRONG>علایم ADHD</STRONG> <BR>•&nbsp;مشکل در توجه <BR>•&nbsp;فعالیت بیش از اندازه (بیش‌فعالی) <BR>•&nbsp;انجام عمل قبل از فکر کردن به آن (حرکات تکانشی)</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 alt="بیش فعالی" src="http://www.migna.ir/uploadcenter/uploads/1305576057.jpg" width=400 height=269></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>انواع بیش‌فعالی <BR>نوع بی‌دقت و بدون توجه</STRONG> <BR>در این نوع در فرد نمی تواند روی تکلیفی که به او می‌دهند و یا یک فعالیت خاص تمرکز داشته باشد. اکثر کودکان دچار ADHD در دقت و توجه کردن دچار مشکل هستند. این دسته از افراد غالبا: <BR>•&nbsp;توجه زیادی به جزئیات ندارند. <BR>•&nbsp;بر بازی‌ها و کارهای مدرسه نمی‌توانند تمرکز داشته باشند. <BR>•&nbsp;کارهای مدرسه و فعالیت‌های روزانه خود را در منزل تا آخر دنبال نمی‌کنند و آنها را به پایان نمی‌رسانند. <BR>•&nbsp;‌نمی‌توانند یک وظیفه یا تکلیف را تمام و کمال انجام دهند. <BR>•&nbsp;اسباب بازی‌ها ، کتاب‌ها و وسایلشان را اغلب گم می‌کنند. <BR><STRONG>نوع تکانشی - بیش‌فعالی <BR></STRONG>در این نوع از اختلال فرد بسیار فعال است. و بدون فکر اقدام به فعالیت و انجام کار می‌کند. فعالیت بیش از حد معمول ، قابل مشاهده‌ترین مشخصه اختلال ADHD است. کودک بیش‌فعال همیشه در حال انجام کاری می‌باشد. ممکن است سطح بیش‌فعالی با افزایش سن کاهش یابد. این کودکان قبلا از این که راجع به عملی فکر کنند آن را انجام می‌دهند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">برای مثال این کودکان ممکن است بطور ناگهانی وسط خیابان شروع به دویدن کنند و از یک سمت به سمت دیگر خیابان بدون نگاه کردن حرکت کنند و یا این که از درخت بلندی شروع به بالا رفتن کنند. ممکن است آن ها موقعیت‌های خطرناک شگفت زده شوند. گاهی هم هیچ ایده و فکری برای خارج شدن از این وضعیت ندارند. غالبا ، فعالیت‌های تکانشی و بیش‌فعالی با هم همواره هستند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>مشخصه کودکانی که این اختلال را با هم دارند بدین گونه است:</STRONG> <BR>•&nbsp;بی‌قراری و ناآرامی <BR>•&nbsp;‌دویدن مداوم از سویی به سوی دیگر و یا بالا رفتن از چیزی <BR>•&nbsp;پایین آمدن از صندلی وقتی که اجازه این کار را ندارند. <BR>•&nbsp;عدم توانایی در بی‌سر و صدا بازی کردن <BR>•&nbsp;بیش از حد صحبت کردن<BR>•&nbsp;پاسخ‌دادن ناگهانی و بدون فکر به پرسشی که هنوز تمام نشده است. <BR>•&nbsp;عدم توانایی در صبر کردن برای نوبت خود <BR>•&nbsp;بدون اجازه وسط بازی دیگران پریدن <BR>•&nbsp;وسط صحبت دیگران پریدن</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>نوع ترکیبی</STRONG> <BR>در این نوع اختلال فرد بسیار فعال است و بدون فکر اقدام به فعالیت و انجام کار می‌نماید. کودکان با این نوع اختلال نشانه‌هایی از هر دو نوع قبل را که متذکر شویم دارا هستند. آنها در توجه‌کردن، بیش‌فعال بودن و کنترل تکانش‌های خود دچار مشکل هستند. البته گاهی تمام کودکان بی‌توجه هستند و یا اینکه بیش از حد فعالیت می‌کنند و حرکات تکانشی دارند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">اما در کودکان دچار ADHD این حرکات همیشگی هستند نه استثنایی این رفتارها برای کودک در خانه ، مدرسه و با دوستان مشکلات حقیقی ایجاد می‌کنند در نتیجه اکثر کودکان دچار این اختلال ، احساس افسردگی ، اضطراب و عدم اطمینان به خود را دارند. این احساسات جزء نشانه‌های ADHD محسوب نمی‌شوند و در اثر مشکلات مکرر در خانه و مدرسه در کودک ایجاد می‌شوند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به ADHD است؟</STRONG> <BR>وقتی علایم ADHD در کودکی مشاهده شود باید توسط یک متخصص ماهر مورد ارزیابی قرار گیرد. این فرد می‌تواند از کارکنان مدرسه باشد و یا این که در مطب خصوصی مشغول بکار باشد. تنها راه حصول اطمینان ، ارزیابی کامل توسط متخصص می‌باشد. باید در اینجا به دو نکته توجه داشت: <BR>•&nbsp;نباید نظر دیگران را دال بر این که کودکی ADHD است به آسانی پذیرفت. <BR>•&nbsp;این نکته حائز اهمیت است که کودک همراه با ADHD ناتوانایی‌های دیگران را نیز دارد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>درمان</STRONG> <BR>درمان سریع برای ADHD وجود ندارد اما علایم آن قابل کنترل هستند. والدین و آموزگاران باید به نکات زیر توجه داشته باشند. <BR>•&nbsp;در مورد این اختلال اطلاعات بیشتری کسب کنند. <BR>•&nbsp;برنامه تعلیم و تربیتی خاصی را متناسب با نیازهای کودک ایجاد و طرح‌ریزی نمایند. <BR>•&nbsp;ایجاد طرح دارو درمانی ، درصورتی که والدین و پزشک احساس کنند که کودک به دارو درمانی نیاز دارد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>راهنمایی‌هایی برای والدین <BR></STRONG>•&nbsp;وقتی که فرزندتان کارش را خوب انجام می‌دهد به اول پاداش دهید. در فرزند خود توانایی ایجاد کنید و نیز با او در مورد استعدادهایش صحبت کنید و او را به بکارگیری توانایی‌هایش تشویق و ترغیب کنید.<BR>•&nbsp;با فرزند خود کاملا واضح و روشن صحبت کنید. برای این کار با پشتکار ، مصر و مثبت باشید و خواسته‌های خود را کاملا برای فرزند خود روشن سازید. به فرزند خود بگویید چه کارهایی را باید انجام دهد نه این که فقط ، آنچه را نباید انجام دهد به او گوشزد کنید.<BR>•&nbsp;شیوه‌هایی را برای کنترل رفتار فرزند خود یاد بگیرید این برنامه‌ها عبارتند از: ایجاد جدول برای فعالیت‌های فرزندتان ، داشتن برنامه برای پاداش ، نادیده گرفتن رفتارهای نامطلوب ، پیامدهای عادی و غیر طبیعی نتایج و پیامدهای منطقی.<BR>•&nbsp;با مدرسه فرزندتان تماس داشته باشید و برنامه تعلیم و تربیت خاص نیازهای فرزندتان را برای او تنظیم کنید. هر دوی شما (والدین و معلم) بایستی نمونه‌ای از این برنامه را داشته باشید.<BR>•&nbsp;با معلم در تماس باشید و به او بگویید فرزند شما در خانه چه عملکردی دارد و از او بپرسید که در مدرسه چه می‌کند و آنها را حمایت کنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>راهنمایی‌هایی برای آموزگاران <BR></STRONG>باید بدانید که چه موارد خاصی برای دانش آموزان دشوار هستند. برای مثال ممکن است که دانش آموز ADHD در شروع یک کار دچار مشکل باشد در حالی که دانش آموزان دیگر در پایان‌دادن به یک عمل و شروع عمل بعدی شکل داشته باشند. بنابراین هر یک از این دانش آموزان نیاز به کمک‌های متفاوتی دارند. <BR>•&nbsp;به دانش آموزان نشان دهید چگونه از کتاب تکلیف و برنامه‌های روزانه استفاده کنند. همچنین مهارت‌ها و روش‌های یادگیری را به آنها آموزش دهید و آنها را به شکل منظم تقویت (پاداش) کنید.<BR>•&nbsp;به دانش آموزان در فعالیت‌های بدنی‌شان کمک کنید. (برای مثال) به آنها اجازه دهید تا کاری را ایستاده پای تخته سیاه انجام دهند). در بین برنامه‌ها به آنها استراحت دهید.<BR>•&nbsp;با والدین و دانش آموزان هر دو با هم برای نو آوری و اجرای یک برنامه تعلیم و تربیتی متناسب بمنظور نیل به نیازهای دانش آموزان به فعالیت و همکاری بپردازید.<BR>•&nbsp;انتظارات بالا از دانش آموزان داشته باشید اما سعی کنید راه‌های جدیدی را برای انجام کارها امتحان کنید صبور باشید و شانس دانش آموزان را برای کسب موفقیت بالا ببرید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">برطبق چهارمین نشر راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی امریکا در سال , 1994 اختلال نقص توجه/ بیش فعالی , مجموعه علایمی است با محدودیت میدان توجه که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز , رفتار ناگهانی و بیش فعالی منجر می شود. به عبارت دیگر , مشخصه اصلی این اختلال , وجود الگوی پایدار فقدان توجه و یا بیش فعالی تکانشگری است که در مقایسه با افرادی که در همان سطح از رشد قرار دارند, شدیدتر است . علائم اختلال , دست کم باید در دو موقعیت ( نظیر مدرسه, خانه و محیط کار) بروز یابد و در&nbsp; عملکرد اجتماعی و تحصیلی فرد اشکال ایجاد کند . کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی , عالبا از خود تحریک پذیری انفجارگونه ای نشان می دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است. <BR>مهار&nbsp; گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان , در انها رفتارهای ضد اجتماعی را دامن می زند و نیز در برخی از انها اشکال در توجه و تمرکز منجر به اختلالاتی در یادگیری ایشان می شود. این کودکان غالبا به دلیل ناکامی ها و عدم موفقیت در مدرسه و در ارتباط با&nbsp; همسالان و خانواده خود به مشکلات عاطفی دچارند. <BR>مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان, در&nbsp; انها رفتارهای ضد اجتماعی را دامن می زند و نیز در برخی از انها اشکال در توجه و تمرکز منجر به اختلالاتی در یادگیری ایشان می شود. این کودکان غالبا به دلیل ناکامی ها و عدم موفقیت در مدرسه و در ارتباط با همسالان و خانواده خود به مشکلات عاطفی دچارند. <BR>عدم اگاهی والدین و مربیان باعث شده است که حتی علی رغم برخورداری از هوشبهر طبیعی , گاه بر فرستادن این کودکان به مدارس استثنائی اصرار ورزند. <BR>از لحاظ سبب شناسی, به نظر می رسد این اختلال , برایند تاثیر متقابل چند عامل اسیب زا باشد. <BR>عوامل آسیب زای&nbsp; چندی که در این خصوص مطرح شده اند عبارتند از : <BR>1- عوامل نوروبیولوژیک , اسیب مغزی , درنگ تکاملی , نقص کار در دستگاه عصبی . <BR>2- رژیم غذایی .<BR>3- متغیر های مربوط به محیط زیست نظیر میزان سرب در هوا. <BR>4- عوامل روانی - اجتماعی نظیر محرومیت هیجانی به مدت طولانی , حوادث استرس امیز و اختلال در روابط خانوادگی. <BR>3 تا5&nbsp; درصد کودکان , مبتلا به ADHD&nbsp; هستند که در این میان پسرها سه برابر بیشتر از دختر ها مبتلا می شوند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>دانش اموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در کلاس درس <BR></STRONG>ویژگی های اولیه ی این اختلال از سالهای اولیه رشد یعنی قبل از ورود به مدرسه شروع می شود. سه ویژگی اصلی این اختلال را می توان از این قرار دانست. <BR>1 ) نارسایی توجه <BR>به اعتقاد سیفرو الن نارسایی توجه بزرگترین مشکل این کودکان است. والدین و معلمان شکایت می کنند که این کودکان یا دانش اموزان به حرف انها گوش نمی کنند ,تمرکز حواس ندارند, کارها را تمام نمی کنند, به راحتی دچار حواس پرتی می شوند و به همین دلیل از پیشرفت تحصیلی خوبی برخوردار نیستند. <BR>بطور کلی این دانش اموزان در کلاس درس این ویژگی ها را از خود نشان می دهند: <BR>1- بسیار در رویا فرو می روند و به اصطلاح غرق رویا می شوند. <BR>2- بسیار در خود فرو میروند وذهنی مشغول دارند, سردرگم و گیج هستند. <BR>3- از انگیزه کافی برخوردار نیستند. <BR>4- به نظر تنبل و کند هستند. <BR>5- انگار خیره می شوند. <BR>کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی معمولا قبل از مدرسه کمتر شناسایی می شوند و بیشتر وقتی به مدرسه و محیط اموزشی وارد می&nbsp;&nbsp; شوند مورد توجه قرار می گیرند. <BR>2 ) بیش فعال <BR>بیش فعالی یا فزون جنبشی , فعالیت زیاد یا فعالیت در شرایط نامناسب است. اگر نارسایی توجه را جدی ترین مشکل این دانش اموزان به حساب بیاوریم, بیش فعالی اشکارترین انها به ویژه در پسران است. این دانش اموزان به طور دایم در حال بی قراری و ناارامی هستند, جنب و جوش دارند, وول می خورند, صندلی خود را ترک می کنند , جایی که باید بنشینند راه می افتند, انگار خستگی ندارند, خیلی پرانرژی به نظر می رسند و حتی زیاد حرف می زنند, جنب و جوش بیش از اندازه باعث می شود که دانش اموز نتواند به رویدادهای مهم اطرافش توجه کند و در نتیجه در توجه پایدار و انتخابی مشکل پیدا می کند. <BR>هرکسی که بیش از اندازه فعال یا بی توجه و دارای رفتارهای تکانشی باشد , اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ندارد. <BR>برای ارزیابی اینکه ایا فردی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دارد یا خیر؟ <BR>متخصصان به چندین سوال اساسی توجه می کنند: <BR>ایا این رفتارها فراوان هستند؟ <BR>ایا طولانی مدت هستند؟ <BR>اگر اینطور است ایا انها بیش از دیگر همسالانشان ان را انجام می دهند؟ <BR>ایا این مشکلات انها مداوم است یا در پاسخ به یک موقعیت خاص ایجاد می شود؟ <BR>ایا این رفتارها در چندین جلسه اتفاق می افتد یا اینکه در یک&nbsp; مکان ویژه مثل زمین ورزش یا اداره اتفاق می افتد؟<BR>الگوی رفتاری شخص با یک سری معیارها و ویژگی های&nbsp; اختلال مقایسه می شود که این معیارها در کتاب مرجع DMS&nbsp; وجود دارند. براساس DMS علایم عدم توجه عبارت اند از: <BR>توسط نور و صداهای نامربوط حواسشان به&nbsp; اسانی پرت می شود. <BR>نقص در توجه داشتن به جزییات و انجام اشتباهات مکرر بدون دقت کافی. <BR>به ندرت قادرند به طور کامل و با دقت اموزش ها را دنبال کنند. <BR>فراموش کردن و گم کردن چیزهایی مثل اسباب بازی , مداد, کتاب و وسایل مورد نیاز . <BR>3) تکانشگری <BR>تکانشگری یعنی انجام فوری کارها بدون انکه فرد بر روی انها فکر کند, پیامد انها را در نظر بگیرد و برای انها برنامه ریزی داشته باشد. برای همه افراد پیش&nbsp; می اید که یک دفعه کاری بکنند یا حرفی بزنند و در واقع رفتار تکانشی نشان بدهند و این&nbsp; از نظر کیفی غیر عادی نیست, بلکه تکانشگری اگر زیاد تکرار شود غیر عادی به شمار می اید. به همین دلیل دانش اموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی معمولا تحمل کمی دارند, ناشکیبا و کم حوصله هستند و رعابت نوبت برایشان کار دشواری است. این دانش اموزان منتظر نوبت نمی شوند و قبل از انکه سوال را کامل گوش کنند یا ان را کامل بخوانند شروع می&nbsp; کنند به&nbsp; پاسخ دادن,&nbsp; پاسخی که ممکن است نادرست از اب در اید. این ویژگی باعث می شود که دانش اموز نتواند منتظر تمام شدن حرف یا بازی دیگران بشود و مرتب مزاحمت و وقفه ایجاد کند. <BR>از سوی دیگر, دانش اموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ممکن است دارای ناتوانی یادگیری باشند. براساس پژوهش های انجام شده حدود یک سوم از دانش اموزان در یادگیری مشکل دارند.<BR>نارسایی توجه در یادگیری&nbsp; حساب و خواندن اختلال ایجاد میکند. بیش از نیمی از دانش اموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دارای ناتوانی خواندن هستند و نسبت پسران به دختران 9 به 1 است. افزون براین,&nbsp; این دانش اموزان در حافظه ی کوتاه مدت و بلند مدت مشکل دارند و بخش قابل توجهی از اطلاعات شنیداری را از دست می دهند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<IMG border=0 alt="بیش فعالی" src="http://www.migna.ir/uploadcenter/uploads/1359583015.jpg" width=124 height=124></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify">از شیطنت تا بیش فعالی</H2> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>بسیاری از والدین از شیطنت‌ زیاد كودك خود شكایت دارند و برخی نیز معتقدند فرزند آنها بیش فعال است. اما بین بیش فعالی و شیطنت طبیعی كودكان فرق‌های بسیاری وجود دارد.<BR>كودكان‌ بیش ‌فعال‌ بسیار پرتحرك‌اند و نمی‌‌توانند یكجا آرام‌ بنشینند. آنها اضافه‌ بر ناآرامی‌ بسیار زیاد، نوعی‌ اضطرار و اجبار برای‌ خرابكاری‌ نیز دارند. اختلالات یادگیری، مشكلات عصبی، عدم تشخیص دست راست و چپ از یكدیگر،‌ اضطراب، افسردگی و مشكلات اختلالات سلوكی و رفتاری از دیگر مشخصات این كودكان است. مهم‌ترین علائم و نشانه‌های این بیماری در كودكان،‌ فعالیت بیش از اندازه حركتی، عدم تمركز حواس و بروز حركات تكانه‌ای در فرد به معنی دست زدن به كاری بدون هیچ فكر و اندیشه قبلی است. كودكان‌ بیش ‌فعال‌ در مورد كارها و اشیایی‌ كه‌ به‌ طور طبیعی‌ باید در برابر آنها احساس‌ خطر كنند، خطری‌ احساس‌ نمی‌كنند. همچنین‌ گرایش‌ به‌ دروغگویی‌ در آنها بسیار بالاست‌ و اغلب‌ دروغ‌ می‌‌گویند. این كودكان اغلب، وسایل‌ خود را گم‌ می‌كنند و دچار فراموشكاری‌اند. همچنین به ‌طور افراطی‌ حرف‌ می‌‌زنند.<BR>مشكل این كودكان در سنین دبستان بیشتر می‌شود زیرا نمی‌توانند روی فعالیت‌های درسی خود متمركز شوند و در كلاس به درس و حرف‌های معلم خود توجه كافی ندارد. آنان بدون دلیل از جای خود بلند شده و راه می‌روند و حتی باعث حواس‌پرتی سایر همكلاسی‌های خود می‌شوند. همین مساله موجب افت تحصیلی آنها می‌شود. این افت در سال‌های بعد كه درس‌ها سخت‌تر است و نیاز به تمركز بیشتری دارد، افزایش می‌یابد و حتی می‌تواند منجر به ترك تحصیل آنان شود.<BR>این عارضه در پسر‌ان به نسبت ۴ تا ۸ برابر شایع‌تر از دختران است. این بیماری اغلب در پسران اول خانواده دیده می‌شود.<BR>● علت چیست<BR>روانپزشكان معتقدند مهم‌ترین علت این بیماری حوادث دوران بارداری یا حوادث حین زایمان است كه بر مغز نوزاد تاثیرات سوء می‌گذارد. وجود ویروس‌های حین تولد فرد در فصول خاص سال مثل فصل زمستان، اختلالا‌ت شیمیایی و فیزیولوژیك مغز و محرومیت عاطفی كودك از طرف والدین از دیگر علل بوجود آمدن این بیماری است.<BR>● درمان<BR>بهترین سن برای درمان بیماری بیش فعالی كودكان زیر سن ۵ سالگی است. در صورت تشخیص این بیماری قبل از سن دبستان با مصرف دارو علائم بیماری كاهش می‌یابد. اما دارو تنها قسمتی از درمان است. حمایت روحی روانی ‌خانواده از كودك بیش فعال در درمان او بسیار ضروری است و موجب می‌شود از شدت بیماری كاسته شده و كودك بتواند بر مشكلات خود فائق آید. پدر و مادر كودك بیش فعال هر چقدر آگاهی خود را در مورد بیماری فرزندشان افزایش دهند، بیشتر و بهتر می‌توانند به كودك خود كمك كنند.<BR>رژیم غذایی این كودكان هم مهم است. غذاهای شیرین، غذاهای تند، شكلات و كافئین باعث‌ تحریك‌پذیری‌ این كودكان می‌شوند؛ پس به این كودكان نباید ‌كاكائو، شكلات، قهوه، نسكافه و نوشابه‌ داد.<BR>خواب‌ شبانگاهی‌ این‌ كودكان‌ نیز بسیار مهم است؛ این كودكان باید شب‌ها زود به‌ رختخواب‌ بروند. والدین باید بكوشند تا انرژی‌ زیاد‌ این‌ كودكان‌ با بازی و ورزش‌ كردن، مصرف‌ شود.<BR>در نهایت باید توجه داشت علاوه بر پیگیری درمان پزشكی، بردباری و صبر و استفاده از ابزارهای تشویقی به جای سرزنش و تنبیه، عامل اساسی در كنترل و بهبود كودك مبتلا به بیش فعالی است.</P> <P><BR>انجمن اختلال بیش فعالی کودکان و نوجوانان<BR><BR><A href="http://forum.iransalamat.com/forumdisplay.php?f=1148" target=_blank><FONT color=#22229c>http://forum.iransalamat.com/forumdisplay.php?f=1148</FONT></A><BR><BR>منابع انگلیسی برای علاقه مندان<BR><A href="http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-adults" target=_blank><FONT color=#22229c>http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-adults</FONT></A><BR><BR><A href="http://www.adultadhd.net/" target=_blank><FONT color=#22229c>http://www.adultadhd.net/</FONT></A><BR><BR>Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD in Adults<BR><A href="http://www.medicinenet.com/adhd_in_adults/article.htm" target=_blank><FONT color=#22229c>http://www.medicinenet.com/adhd_in_adults/article.htm</FONT></A><BR><BR>Welcome to the Screening Quiz for Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms<BR><BR><A href="http://counsellingresource.com/quizzes/adhd/index.html" target=_blank><FONT color=#22229c>http://counsellingresource.com/quizzes/adhd/index.html</FONT></A><BR><BR>مقاله ای به انگلیسی در باره بیش فعالی بزرگسالان به همراه اسلاید های آموزشی<BR><A href="http://www.medicinenet.com/adhd_in_adults_pictures_slideshow/article.htm" target=_blank><FONT color=#22229c>http://www.medicinenet.com/adhd_in_a...ow/article.htm</FONT></A><BR></P>